ENERGY BALANCE OF MILK PASTERIZATION PROCESS TOPOLOGICAL INDICES – WHY AND HOW

1st International Conference on Chemo and BioInformatics, ICCBIKG  2021, (33-38)

AUTHOR(S) / АУТОР(И): Enver Karahmet, Senita Isaković, Almir Toroman

E-ADRESS / Е-АДРЕСА: e.karahmet@ppf.unsa.ba

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/ICCBI21.033K

ABSTRACT / САЖЕТАК:

Energy balances of milk pasteurization process are very important in the industry, they are the basis for process control, especially in the control of the economic and general production balance. In case of any changes in the process, it is necessary to re-fabricate the material balance of the process in order to determine the flow and final result of the production process. In these researches, we examined the energy balance of gas consumption in the process of pasteurization four milks with different fat content in them. Research was carried out in “Milkos” Sarajevo’s dairy industry on their production lines.

The most optimal energy balance of the pasteurization process is milk with 0.9% mf, then milk with 1.5% and 2.8% of milk fat and in the end milk with 3.2% milk fat had the worst energy balance. It was found that the oscillations in the gas consumption within the batch were the highest in milk with 0.9% mf while the milk 1.5% mf, 2.8% mf and the milk with 3.2% mf had more uniform energy consumption between the batches.

KEY WORDS / КЉУЧНЕ РЕЧИ:

energy balance, pasteurization, milk, gas consumption, milk fat

REFERENCES / ЛИТЕРАТУРА:

 • Bijeljac Sonja, Sarić Zlatan (2003). Tehnologija mlijeka, Poljoprivredno prehrambeni fakultet Sarajevo.
 • Funda, D. (2008). Potpuno upravljanje kvalitetom. Kigen d.o.o.,
 • Grujić, R. Jašić, M. (2016). Održive tehnologije u prehrambenoj industriji. Tempus
 • Juriša, D. (2010): Izmjenjivači topline. Komponente i tehnološki procesi prerade mlijeka. Predavanja, Veleučilište u Karlovcu, 15/17-25/17.
 • Mašić, B. (2007). Strategijski menadžment, proces i pricipi, Univerzitet Sinergija, Bijeljina,.
 • Matijević, B., Čulig, J. (2006): Uzorci nastajanja mliječnog taloga na stijenkama izmjenjivača topline pri toplinskoj obradi mlijeka. Mljekarstvo, 56(1), 21-34.
 • Meunier-Goddik, L., Sandra, S. (2002): Liquid milk products/Pasteurized Milk. U: Encyclopedia of Dairy Science (Ed. Roginski, H., Fuquay, J.W., Fox, P.F.), Academic Press, 1627- 1632.
 • Miletić, S. (1994): Mlijeko i mliječni proizvodi. Hrvatsko mljekarsko društvo, Zagreb, 104- 114.
 • Radovanović, M. (2012). Uticaj sastava i termičkog tretmana mleka na distribuciju proteina u proizvodnji kajmaka i svojstva formirane pokožice. Doktorska disertacija. Poljoprivredni fakultet Beograd.
 • Ryser, E.T. (2002): Pasteurization of liquid milk products/Principles. Public Health Aspects. U: Encyclopedia of Dairy Science (Ed. Roginski, H., Fuquay, J.W., Fox, P.F.), Academic Press, 2232- 2244.
 • Samardžija, J. (2009). Razgraničenje temeljnih pojmova upravljanja kvalitetom – TQM, ISO 9000, Business Excellence, Zagreb
 • Sarić, Z. (2007). Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda II dio. Predavanja. Sarajevo, 7-15.
 • Šumić Zdravko (2008). Pasterizacija mlijeka, Novi Sad
 • Sorak, M. (2005). Menadžment poslovnim funkcijama prema ISO 9000:2000, Tehnološki fakultet, Banja
 • Todorović, J. (2003). Strategijski i operativni menadžment, CONZIT,
 • Tratnik, Lj., Božanić, R. (2012): Mlijeko i mliječni proizvodi. Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb, 97-123, 259-260.
 • Wilbey, R.A. (2002): Thermization of milk. U: Encyclopedia of Dairy Science (Ed. Roginski, H., Fuquay, J.W., Fox, P.F.), Academic Press, 1346-1349.