Lociranje parcijalnih pražnjenja u energetskom transformatoru primenom UHF tehnike

Energija, ekonomija, ekologija, 2, Mart 2021, (str. 73-78)

АУТОР(И): Đorđe Dukanac

Е-АДРЕСА: djordje.dukanac@ems.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE21-2.73D

САЖЕТАК:

Posebno razvijenim algoritmom korišćenim u programu MATLAB u pojednostavljenom modelu velikog energetskog transformatora utvrdiće se mesta parcijalnih pražnjenja pomoću četiri  davača simulacijom deset stvarnih oblika signala iz izvora parcijalnih pražnjenja. Izvršiće se naknadna interpolacija snimljenih signala, radi dobijanja što je moguće bližih oblika stvarnim oblicima signala. Stvarni oblici signali dobijeni su ogledom pomoću jednog  davača u stvarnom velikom energetskom transformatoru. Deset signala stvarnog oblika su međusobno različitih visina početnih nekoliko vrhova i različitih oblika, ali ipak imaju sličnu najveću amplitudu, spektar učestanosti i preovlađujuću učestanost najistaknutijih parcijalnih pražnjenja. Bilo je važno određivanje gde počinje stvarni signal, za šta je napravljen jedinstveni računski postupak, a kasnije da se tačno odrede razlike između nailazaka prvih (referentnih) vrhova stvarnih signala kod pojedinih davača. Uzeta je u obzir najpovoljnija vrednost praga pri određivanju razlika u vremenima pristizanja signala metodom prvog prihvatljivog vrha. Analiziraće se odstupanja u izračunatim položajima izvora parcijalnih pražnjenja dobijena za 120 slučajno odabranih tačaka u zapremini modela transformatorskog suda.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

energetski transformator, parcijalna pražnjenja, UHF davač, lociranje signala, greška položaja

ЛИТЕРАТУРА:

  • Oommen, T.V., Prevost, T.A. Cellulose Insulation in Oil-Filled Power Transformers: Part II – Maintaining Insulation Integrity and Life, IEEE Electrical Insulation Magazine, Volume: 22, Issue: 2, Pages: 5-14, 2006. https://doi.org/10.1109/mei.2006.1618996
  • Wang, M., Vandermaar, A. J., Srivastava, K.D. Review of Condition Assessment of Power Transformers in Service, IEEE Electrical Insulation Magazine, Vol. 18, Issue 6, pp. 12-25, 2002. https://doi.org/1109/MEI.2002.1161455
  • Dukanac, Đ. Nadgledanje i određivanje mesta parcijalnih pražnjenja u transformatorima metodom ispitivanja pomoću davača signala ultra visokih učestanosti, in Proc. Savetovanje CIGRE Srbija, Zlatibor, Referat R A2 – 02, pp. 169-179, 5-8. jun 2017.
  • Dukanac, Đ. Primena davača signala ultra visoke učestanosti za nadziranje parcijalnih pražnjenja i pronalaženje neispravnog mesta u izolaciji energetskog transformatora, in Proc. Međunarodni simpozijum Investicije i nove tehnologije u energetici i rudarstvu, Borsko jezero, pp. 145-153, 18-19. septembar 2017.
  • Dukanac, Đ. Otkrivanje i analiza signala parcijalnih pražnjenja u energetskom transformatoru UHF metodom, in Proc. XXXV Međunarodnog savetovanja u organizaciji Saveza energetičara ENERGETIKA 2020, Zlatibor, pp. 256-261, 21-24. jun 2020. godine
  • Dukanac, Đ. Primena UHF davača za određivanje mesta parcijalnih pražnjenja u energetskom transformatoru, in Proc. Međunarodna konferencija Energy and Ecology Industry, Beograd, pp. 214-221, 10-13. oktobar 2018.
  • Dukanac, Đ. Određivanje razlika u vremenima pristizanja signala do 4 UHF davača i mesta parcijalnih pražnjenja u energetskom transformatoru,                      in Proc. Međunarodni simpozijum Investicije i nove tehnologije u energetici i rudarstvu, Vrnjačka Banja, pp. 72-79, 17-19. septembar 2018.
  • Dukanac, Đ. Efekti poboljšane UHF metode pronalaženja mesta parcijalnih pražnjenja energetskog transformatora, in Proc. VII regionalna konferencija IEEP ’19 Industrial Energy and Environmental Protection in South Eastern European Countries, Zlatibor, pp. 263-270, 19-22. jun 2019.
  • Dukanac, Đ. Application of UHF Method for Partial Discharge Source Location in Power Transformers, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Vol. 25, Issue 6, pp. 2266-2278, 2018. https://doi.org/10.1109/TDEI.2018.006996