Оdrеđivаnjе brzinе struјаnjа vаzduhа u prаvоugаоnоm zаtvоrеnоm cevovodu korišćenjem metoda polja brzina

Energija, ekonomija, ekologija, 2, Mart 2021, (str. 57-63)

АУТОР(И): Marija Lazarevikj, Valentino Stojkovski, Viktor Iliev

Е-АДРЕСА: marija.lazarevikj@mf.edu.mk

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE21-2.57L

САЖЕТАК:

U tehničkoj praksi često je potrebno meriti ili kontrolisati protok fluida u cevovodima i kanalima. Metoda polja brzina zahteva merenja u određenim tačkama u odgovarajućem poprečnom preseku zatvorenih cevi. Istovremeno izmerene lokalne srednje brzine meračima integrišu se u mernom preseku kako bi se izračunao protok. U ovom radu, tri pristupa ove metode primenjuju se na pravougaonom zatvorenom cevovodu za određivanje protoka vazduha pomoću tehnika integracije koje se koriste za izračunavanje protoka pretpostavljajući raspodele brzina koje se blisko približavaju poznatim zakonima, posebno u blizini granica čvrstih tela. U tu svrhu, merači brzine su bili 7 Pitoovih cevi postavljenih vertikalno u unapred definisanim mernim tačkama koje pokrivaju visinu cevovoda, i pomerale su se horizontalno duž širine cevi. Položaj Pitotovih cevi duž preseka cevovoda praćen je i kontrolisan mernim pretvaračem pomeranja. Pritisak se meri digitalnim senzorima. Prva tehnika za određivanje protoka vazduha zasniva se na fiksnim mernim tačkama po preseku cevi u kojima se određuju prosečne vrednosti lokalne brzine, druga je polukontinualno merenje profila brzine primenom interpolacije između prosečne lokalne brzine u fiksnoj tački i izmerene brzine pri kretanju između dva položaja, a treća se zasniva na kontinuiranom pomeranju Pitotovih cevi bez zaustavljanja. Rezultati se izračunavaju i predstavljaju pomoću različitih vrsta softvera. Kod poslednje tehnike, upoređivani su rezultati dobijeni primenom različitih brzina kretanja Pitotovih cevi kako bi se ispitao njihov uticaj na profil brzine.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

eksperimentalna merenja, protok, kanal, profil brzine

ЛИТЕРАТУРА:

  • ISO 3966:1977, Measurement of Fluid Flow in Closed Conduits – Velocity Area Method Using Static Tubes.
  • BS ISO 5168:2005, Measurement of fluid flow – Procedures for the evaluation of
  • Care, I., Bonthoux, F., Fontaine J. Measurement of air flow in duct by velocity measurements, in Proc. The European Physical Journal Conferences, Vol. 77, 00010, 2014. https://doi.org/10.1051/epjconf/20147700010
  • Flow measurement in open channels and closed conduits, Vol. 2, in Proc. Symposium on Flow Measurement in Open Channels and Closed Conduits, National Bureau of Standards in Gaithersburg, Maryland, 23-25, February 1977. https://www.govinfo.gov/content/pkg/GOVPUB-C13-b3daf36f1cc0f770bc04d66da5cdc937/pdf/GOVPUB-C13-b3daf36f1cc0f770bc04d66da5cdc937.pdf
  • Fabbiano, L., Dinardo, G., Vacca, G. Validation of a method for fluid flow rate measurement in square ducts by means of laser velocimetry, Journal of Physics: Conference Series, 1589, 012002, 2020. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1589/1/012002
  • Lazarevikj, M., Markov, Z., Kostikj, Z. Experimental test rig for blade passage shape influence on pressure distributions investigations, in Proc. 5th International Scientific Conference COMETa 2020, Jahorina, pp. 331-338, 26-28. November 2020.