Nаdоgrаdnjа sistеmа zа hlаđеnjе vоdоm sа mоgućnоstimа ispirаnjа

Energija, ekonomija, ekologija, 2, Mart 2021, (str. 48-56)

АУТОР(И): Valentino Stojkovski, Viktor Iliev, Filip Stojkovski

Е-АДРЕСА: valentino.stojkovski@mf.edu.mk

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE21-2.48S

САЖЕТАК:

U ovom radu je data analiza radnih parametara sistema za hlađenje vodom strukturnog dela peći za pripremu valjaonica. Strukturno rešenje rashladnog sistema izvodi se kao protočno, sa stalnim prilivom sveže vode i odvodom iz sistema. Ugrađene su četiri uzdužne cevi koje podržavaju vertikalni nosači. Vertikalni nosači treba da obezbede toplotnu stabilnost kako bi se osigurala horizontalnost cevi-ploča. Vertikalni nosači se redovno povezuju sa rashladnim sistemom postavljanjem cevi direktno u vertikalni nosač, koji zahvata deo vodovoda koji hladi vertikalni nosač, a ista voda se vraća u sistem za hlađenje i kontinuirano prenosi na sledeći nosač. Tokom rada, zbog kvaliteta rashladne vode koja nije hemijski tretirana, nastaje kalcijum karbonat; prisutne nečistoće začepljuju protočne kanale sistema za hlađenje u vertikalnim nosačima. Primenom CFD analize otkrivaju se uslovi proticanja vode u rashladnom sistemu vertikalnih nosača. Nakon analize dobijenih rezultata, predlaže se nadogradnja postojećeg sistema ugradnjom sistema za ispiranje, koji će obezbediti usmeren i kontrolisan dotok u zonama rashladnog sistema. U radu su prikazani idejno rešenje sistema za ispiranje i efekti njegovog rada.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

rashladni sistem, CFD analize, sistem za ispiranje

ЛИТЕРАТУРА:

  • Stojkovski, F., Kostikj, Z., Stojkovski, V. Implementation of CFD technology for upgrading a measuring parallel pipe line in thermal systems, Energetika, ekonmija, ekologija, XX, No. 1-2, pp. 115-121, 2018.
  • Levkski, A., Stojkovski, V. Numerical Research of the Swirl Velocity on the Origin of Cavitation, in Proc. 18th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia SIMTERM-2017, Sokobanja, Serbia, 17-20, October 2017.
  • Stojkovski, F., Stojkovski, V., Noshpal, A. CFD Analyses to the Impact of the Pipe  Connectors on the Flow Distribution in Parallel Short Pipelines, in Proc. 18th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia SIMTERM-2017, Sokobanja, Serbia, 17-20, October 2017.
  • Iliev V., Popovski P., Markov Z. Water hammer analysis using characteristics method and numerical simulation, Mechanical Engineering-Scientific Journal, 31, No. 1-2, pp. 53-62, 2013.