Modeliranje i izrada Pelton turbine sa dva mlaznika za potrebe novoformirane laboratorijske instalacije

Energija, ekonomija, ekologija, 2, Mart 2021, (str. 35-38)

АУТОР(И):Predrag Knežević, Ivan Božić, Bogdan Ristić

Е-АДРЕСА: predragknezevic994@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE21-2.35K

САЖЕТАК:

Nakon sagledavanja postojećih nastavno-istraživačkih instalacija sa Pelton turbinama u svetu, utvrđeno je da ne postoje odgovarajuće laboratorijske instalacije sa dvomlaznom Pelton turbinom. Stoga se pristupilo projektovanju, tehno-ekonomskoj analizi i izradi jedne takve laboratorijske instalacije na kojoj bi se ispitivale sve potrebne energetske karakteristike Pelton turbine. Predviđena instalacija je adaptibilnog tipa na kojoj se mogu raditi raznovrsna istraživanja u cilju određivanja brojnih uticajnih geometrijskih parametara na optimizaciju konstrukcije ovog tipa hidrauličkih turbina. U radu je, pored prikaza idejnog rešenja instalacije, dato modeliranje i izrada vitalnih delova Pelton turbine primenjujući savremene inženjerske preporuke i tehnike.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

laboratorijska instalacija, Pelton turbina, modeliranje, 3D štampa

ЛИТЕРАТУРА: