Pravni aspeкti trgovine prava na emisije ugljen dioкsida u Republici Srbiji

Energija, ekonomija, ekologija, 2, Mart 2021, (str. 31-34)

АУТОР(И): Miloš Kuzman

Е-АДРЕСА: miloskuzman@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE21-2.31K

САЖЕТАК:

Jedan od načina borbe protiv klimatskih promena je i trgovina prava na emisije ugljen dioksida, koji u praksi u značajnoj meri emituju energetske kompanije. Na globalnom nivou se ova trgovina odvija putem različitih globalnih, regionalnih i lokalnih mehanizama. U neke od navedenih mehanizama se Republika Srbija već uključila dok u druge tek treba da se uključi kao što je na primer sistem trgovine emisijama EU (EU ETS). Preduslov za uključivanje u navedene mehanizme je postojanje odgovarajućeg regulatornog okvira putem koga bi trgovina prava na emisije ugljen dioksida mogla nesmetano da se vrši u Republici Srbiji. Кako u Republici Srbiji ovakav regulatorni okvir još uvek nije uspostavljen, ovaj rad teži da prikaže referentne mehanizme u svetu sa posebnim osvrtom na EU, kao i da prikaže potencijalne izazove sa kojima se učesnici na energetskom tržištu potencijalno mogu suočiti ukoliko bi želeli da u okviru postojećeg zakonodavnog okvira trguju pravom na emisije ugljen dioksida u Republici Srbiji.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

energetska efikasnost, klimatske promene, pravo životne sredine, trgovina prava na emisije ugljen dioksida

ЛИТЕРАТУРА:

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma iz Pariza, Službeni glasnik RS, br. 4/2017.
 • Biden Cancels Keystone XL Pipeline and Rejoins Paris Climate Agreement, The New York Times, https://www.nytimes.com/2021/01/20/climate/biden-paris-climate-agreement.html [pristupljeno 21.01.2021]
 • Đukić, P. Batas Bijelić, I. Održiva energetika i klimatske promene – Svet i Srbija, Energetika, ekonomija, ekologija, Vol. XX, No. 1-2, pp. 38-48, 2018.
 • Macron calls Biden victory a chance to ‘make our planet great again’, Independent, https://www.independent.co.uk/climate-change/news/macron-biden-victory-paris-climate-accord-b1722209.html [pristupljeno 05.02.2021]
 • Zakon o potvrđivanju Kjoto Protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime, Službeni glasnik RS, br. 88/2007 i 38/2009 – dr. zakon.
 • Detaljinije o prednostima ovih mehaniyama videti u Alexander Eden, Charlotte Unger, William Acworth, Kristian Wilkening, Constanze Haug, Benefits of Emissions Trading – Taking Stock of the Impacts of Emissions Trading Systems Worldwide, International Carbon Action Partnership, https://icapcarbonaction.com/en/?option=com_attach&task=download&id=575, [pristupljeno 09.02.2021]
 • Grgić, I. Evropski sustav trgovanja emisijskim dozvolama, Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko geološko naftni fakultet, str. 9, https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:169:424408, 06. oktobar 2021. godine.
 • Directive (EU) 2018/410 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2018 amending Directive 2003/87/EC to enhance cost-effective emission reductions and low-carbon investments, and Decision (EU) 2015/1814, Official Journal of the European Union, No. L 76 dated 19 March 2018.
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Stepping up Europe’s 2030 climate ambition, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0562, [pristupljeno 09.02.2021]
 • EU Emissions Trading System (EU ETS), https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en  [pristupljeno 09.02.2021]
 • Council Directive (EU) 2015/652 of 20 April 2015 laying down calculation methods and reporting requirements pursuant to Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council relating to the quality of petrol and diesel fuels, Official Journal of the European Union, No. L 107 dated 25 April 2014.
 • Annex I point 3 (d)(i) of the Council Directive (EU) 2015/652 of 20 April 2015 laying down calculation methods and reporting requirements pursuant to Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council relating to the quality of petrol and diesel fuels, Official Journal of the European Union, No. L 107 dated 25 April 2014.
 • Zakon o zaštiti vazduha, Službeni glasnik RS, br. 36/2009 i 10/2013.
 • Projekti u okviru Mehanizma čistog razvoja u Srbiji, https://www.klimatskepromene.rs/obaveze-prema-un/kjoto-protokol/cmd-projekti/ [pristupljeno 05.02.2021]
 • Nacrt Zakona o klimatskim promenama, https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/160318/160318-vest18.html, [pristupljeno 05.02.2021]
 • UN Climate Change Coference UK 2021, https://ukcop26.org/, 06. oktobar 2021. godine.
 • Babić, M. Istraživanje mogućih scenarija energetske budućnosti Republike Srbije uz pomoć backcasting methodology i softvera Energovizija MB, Energetika, ekonomija, ekologija, Vol. XXII, No. 1-2, pp. 1-9, 2020.