Mogućnosti korišćenja otpadne drvne i poljoprivredne biomase u Srbiji u kogeneracionim postrojenjima

Energija, ekonomija, ekologija, 2, Mart 2021, (str. 26-30)

АУТОР(И): Srećko Ćurčić

Е-АДРЕСА: srecko.curcic@ftn.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE21-2.26C

САЖЕТАК:

Drvni i poljoprivredni ostaci, kao sirovina mogu da se koriste: za grejanje (30% jeftiniji od gasa iz gasovoda, 50% od struje ili lož ulja), za proizvodnju električne energije kao i za druge potrebe. U ovom radu biće prikazana savremena integrisana rešenja primene gasifikacije biomase i kogeneracije (eng. solutions for biomass gasification heat and power). Kod ovakvih rešenja, sintetički gas sa određenim sadržajem metana se dobija u delu za gasifikaciju, a zatim se prečišćava i koristi u nekoj od CHP (Combined Heat and Power) tehnologija (npr. motoru sa unutrašnjim sagorevanjem). gasifikacija otpadne drvne i poljoprivredne biomase za dobijanja toplotne i/ili električne energije u kogeneracijskom postrojenju, koristi i čuva optimalno raspoložive resurse. Gas dobijen gasifikacijom u kogeneracionom postrojenju koristi se u gasnom motoru (motor sa unutrašnjim sagorevanjem) koji je vratilom vezan za asinhroni generator za proizvodnju električne energije. Što se tiče otpadne drvne i poljoprivredne biomase oni se u energetske svrhe vrlo malo koriste u Srbiji na mnogo teritorija. Glavni razlog nekorišćenja otpadne i poljoprivredne biomase u energetske svrhe (proizvodnja električne i/ili topotne energije),  u pojedinim proizvodnim postrojenjima nastao je zbog nerazvijenog lanaca  snabdevanja otpadnom drvnom i poljoprivrednom biomasom u formi goriva koje je pogodno za korišćenje u energetske svrhe ovih proizvođača. Za racionalno korišćenje ovih resursa neophodno je da se uradi Studija za definisane energetske teritorije, koja između ostalog treba da sadrži podatke za: vrste i raspoložive količine, lokacije nastanka i energetske potencijale.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

otpadna drvna biomasa, poljoprivredna biomasa, kogeneraciona postrojenja

ЛИТЕРАТУРА:

  • Studija (2002), Energetski potencijal i karakteristike ostataka biomase, tehnologije za njihovu pripremu i energetsko iskorišćenje u Srbiji, Ministarstva nauke,tehnologije i razvoja (NP EE611-113A), 2002.
  • Vucicevic S, Vučkovic, M. Other forest greenery in the function of timber production and environmental protection, Forestry, 53, Issue 1, pp. 1-8, 2000.
  • Ćurčić, S., Vučićević, Raspoloživi energetski potencijali od drvne i biljne biomase sa omeđenog dela planine Rudnik, Energija, ekologija, ekonomija, Vol. XVI, No. 3-4, pp. 35-42, 2014.
  • Ćurčić,, Gavrilović, R., Nikolić, D., Trifunović, I. Raspoloživi energetski potencijali od drvne i biljne biomase sa teritorije opštine Čačak, Energija, ekologija, ekonomija, Vol. XVIII, No. 3-4 , pp. 333-339, 2016.
  • Ćurčić, S., Stanić G. Raspoloživi energetski potencijali od drvne i biljne biomase sa teritorije opštine Užice, Energija, ekologija, ekonomija, XIX, No. 3-4, pp. 177-183, 2017.
  • Ćurčić, S., Vučićević,, Jović, D Raspoloživi energetski potencijali od drvne i biljne biomase sa teritorije opštine Bajina Bašta, Energija, ekologija, ekonomija, Vol. XVII, No. 3-4, pp. 241-247, 2015.
  • Ddelectric, ddelectric.hr [pristupljeno 29.01.2021]