Mogućnost korišćenja toplotnih pumpi sa otpadnom toplotom iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kao toplotnim izvorom

Energija, ekonomija, ekologija, 1, XXXIII, Mart 2021, (str. 11-15)

AUTOR(I): Dejan Ivezić, Marija Živković, Aleksandar Madžarević, Boban Pavlović

E-ADRESA: dejan.ivezic@rgf.bg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE21-1.11I

SAŽETAK:

U narednom periodu se planira izgradnja nekoliko desetina sistema za prečišćavanje otpadnih voda u većim gradovima u Srbiji. Iskustva iz postrojenja koja su trenutno u radu, pokazuju da bi prečišćena otpadna voda, s obzirom na protok i temperaturu, mogla da predstavlja značajan izvor obnovljive energije. U radu su prikazani primeri dobre prakse korišćenja ove energije u sistemima daljinskog grejanja u zemljama Evropske unije. Analiziran je rad postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Šapcu i razmotrena je mogućnost njegovog korišćenja u sistemu daljinskog grejanja.

KLJUČNE REČI:

toplotna pumpa, sistem daljinskog grejanja, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

LITERATURA: