Tehno-ekonomska analiza proizvodnje vodonika iz biodizela i njegove upotrebe za proizvodnju električne energije u gorivnim ćelijama za pogon električnih vozila

Energija, ekonomija, ekologija, 1, Mart 2021, (str. 1-6)

АУТОР(И): Iva Batić, Željko Đurišić, Miroljub Babić

Е-АДРЕСА: iva@etf.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE21-1.01B

САЖЕТАК:

Jedan od mogućih pravaca dekarbonizacije i elektrifikacije teretnog i putničkog transporta je upotreba gorivnih ćelija sa vodonikom kao pogonskim gorivom. S obzirom da je primena biomase za proizvodnju električne energije u velikoj meri nekonkurentna u odnosu na vetroelektrane i solarne elektrane, njena primena za dobijanje vodonika predstavlja jedan od mogućih pravaca razvoja ovog obnovljivog izvora energije.

U ovom radu su analizirane tehnologije za proizvodnju vodonika iz biodizela. Izvršena je analiza strukture i ukupnih troškova proizvodnje vodonika iz biodizela, kao i energetski bilans ovog procesa. Sagledani su uslovi korišćenja vodonika za pogon gorivnih ćelija u električnim vozilima. Sprovedena je analiza efikasnosti energetskog ciklusa: biodizel – vodonik – električna energija – mehanička energija za pogon električnih vozila. Kao krajnji rezultat izvršena je procena troškova proizvodnje kWh električne energije iz biodizela i uporedna analiza sa vozilom koje je pogonjeno dizel motorom i električnim motorom napajanim iz baterija.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

biodizel, proizvodnja vodonika, gorivne ćelije, električna vozila

ЛИТЕРАТУРА:

  • Felseghi, R.A., Carcadea, E., Raboaca, M.S., Trufin, C.N., Filote, C. Hydrogen Fuel Cell Technology for the Sustainable Future of Stationary Applications, Energies, Vol 12, Issue 23, pp. 4593, 2019. https://doi.org/10.3390/en12234593
  • Martin, S., Albrecht, F.G., van der Veer, P., Lieftink, D., Dietrich, R.U. Evaluation of on-site Hydrogen generation via steam reforming of biodiesel: Process optimization and heat integration, International journal of hydrogen energy 41, No. 16, pp. 6640-6652, 2016. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2016.02.138
  • Yuche, C., Marc, M. Model-based techno-economic evaluation of fuel cell vehicles considering technology uncertainties, Transportation Research Part D 74: Transport and Environment, 74, pp. 234–244, 2019. https://doi.org/10.1016/j.trd.2019.08.002
  • Tehno-ekonomska analiza proizvodnje vodonika iz biodizela i njegove upotrebe za proizvodnju električne energije u gorivnim ćelijama za pogon električnih vozila, elaborat, Makpetrol d.o.o. Beograd