Развој и унапређење институције омбудсмана у функцији заштите људских права (2023)

DOI: 10.46793/RUIO23.003B

Download full text in PDF  

Драган Батавељић, Бојан Петровић, УСТАВНО-ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ОМБУДСМАНА У ВАЖЕЋЕМ УСТАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЗ 2006. ГОДИНЕ

10.46793/RUIO23.003B

3-16

Зоран Јовановић, ГРАЂАНСКИ БРАНИЛАЦ (ОМБУДСМАН) У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

10.46793/RUIO23.017J

17-31

Nevenko Vranješ, Predrag Raosavljević, POLITIČKA PRAVA U PRAVNOM SISTEMU BOSNE I HERCEGOVINE

10.46793/RUIO23.033V

33-45

Драгана Ћорић, Снежана Кнежевић, УЛОГА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА-ОМБУДСМАНА У СТВАРАЊУ И КООРДИНАЦИЈИ МРЕЖОМ „ЖИВОТ БЕЗ НАСИЉА

10.46793/RUIO23.047C

47-65

Иван Петровић, Александар Р. Ивановић, ДИСКРИМИНАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

10.46793/RUIO23.067P

67-83

Иван Петровић, Игор Пејовић, ОМБУДСМАН И МЕДИЈАЦИЈА – БУДУЋНОСТ АЛТЕРНАТИВНОГ РЕШАВАЊА СУКОБА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

10.46793/RUIO23.085P

85-105

Снежана Калајановић, ПРОЦЕС ПРИВАТИЗАЦИЈЕ И ЗАПОСЛЕНИ (ПРАВА И СЛОБОДЕ)

10.46793/RUIO23.107K

107-133

Јелена Миливојевић, ПОЛОЖАЈ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА У ПРАВНОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

10.46793/RUIO23.135M

135-145

Дејан Вучинић, ОМБУДСМАН У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – СТВАРНИ ДОМАШАЈИ ИНСТИТУЦИЈЕ И ИЗАЗОВИ У РАДУ

10.46793/RUIO23.147V

147-158

Андрија Поповић, НОРМАТИВНА АНАЛИЗА ИНСТИТУЦИЈЕ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА (ОМБУДСМАНА) У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

10.46793/RUIO23.159P

159-173

Миладин Нешић, ОМБУДСМАН – ИНФОРМИСАЊЕ – МЕДИЈИ

10.46793/RUIO23.175N

175-183

Милан Новаковић, ИЗАЗОВИ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА У СРБИЈИ У ВРЕМЕ „ГЛОБАЛНЕ ПАНДЕМИЈЕ

10.46793/RUIO23.185N

185-195

Јелена Стојковић Соколовић, МОЋ АУТОРИТЕТА ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА НАСПРАМ ПРИНУДЕ КОНАЧНЕ СУДСКЕ ПРЕСУДЕ

10.46793/RUIO23.197SS

197-208