DOI: 10.46793/HSE24

Download full text in PDF  

Miodrag MILENOVIĆ, Snežana ŽIVKOVIĆ, SINDROM BURNAUT, STRES I MENADŽERSKA BOLEST

10.46793/HSE24.006M

6-10

Verica ĆURČIĆ, Žika JOVANOVIĆ,PREDSTAVLJANJE NAČINA OBAVLJANJA POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA U AD “ELEKTROMREŽA SRBIJE“

10.46793/HSE24.011C

11-15

Zorana LANC, Nemanja ŽIGIĆ, Pera NIKOLIĆ, USLOVI RADNE OKOLINE

10.46793/HSE24.016L

16-23

 Goran ĐORĐEVIĆ, Martina ZDRAVKOVIĆ, Marko TOMIĆ, Andreja MIJATOVIĆ, RIZIK I UPRAVLJANJE RIZIKOM U ZAŠTITI OD POŽARA I EKSPLOZIJA NA BENZINSKIM STANICAMA ZA SNABDEVANJE GORIVOM MOTORNIH VOZILA

10.46793/HSE24.024DJ

24-32

Snežana Đurović, Snežana Krivokapić, EU ETS I TE „PLJEVLJA“: IZAZOVI I PERSPEKTIVE

10.46793/HSE24.033DJ

33-40

Goran Đorđević, Martina Zdravković, Andreja Mijatović, Marko Tomić, INSPEKCIJSKI NADZOR IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA PREMA ZAKONU O INSPEKCIJSKOM NADZORU, ZAJEDNIČKI ELEMENTI U PROCENI RIZIKA I KONTROLNE LISTE U DELU INSPEKCIJSKOG NADZORA

10.46793/HSE24.041DJ

41-60

Nikola SIMIĆ, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ODRASLIH ZA KORIŠĆENJE OPREME ZA RAD: METODE, IZAZOVI I BENEFICIJE

10.46793/HSE24.061S

61-65

Tijana PAPOVIĆ, Žika JOVANOVIĆ, POŽARI NA ELEKTROENERGETSKIM OBJEKTIMA

10.46793/HSE24.066P

66-70

Vojislav ANTIĆ, Predrag BOŽOVIĆ, Danica DUNĐEROVIĆ, Miloš VELJKOVIĆ, Vera ARTIKO, TEHNIČKO-TEHNOLOŠKA UNAPREĐENJA GAMA KAMERE U SLUŽBI ZAŠTITE OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA: SCINTIGRAFIJA SKELETA, FOM KRITERIJUM KVALITETA SLIKE

10.46793/HSE24.071A

71-74

Vlatko Eraković, PREDSTAVNIK ZAPOSLENIH ZA ZAŠTITU I ZDRAVLJE NA RADU U EPCG AD NIKŠIĆ

10.46793/HSE24.075E

75-81

Vesna CRNJANSKI, Kristina VIL, Nataša BOGUNOVIĆ, Aleksandar JONOVIĆ, PLAN OPORAVKA ZDRAVSTVENE USTANOVE USLED KATASTROFA I PRIMENA STANDARDA ISO 22301

10.46793/HSE24.082C

82-86

Goran NIKČEVIĆ, Andrijana KALJEVIĆ, Dragutun GARDAŠEVIĆ, ANALIZA REGULATIVE ZA ZAŠTITU NA RADU U POGLEDU UVOĐENJA TEHNOLOGIJE RADA POD NAPONOM

10.46793/HSE24.087N

87-94

Andrijana KALJEVIĆ, Goran NIKČEVIĆ, Dragutun GARDAŠEVIĆ, OSPOSOBLJAVANJE ZA BEZBJEDAN RAD U VISOKONAPONSKIM POSTROJENJIMA

10.46793/HSE24.095K

95-101

Miroslava NARANČIĆ, Edvin TOT, Dragan GRUJIĆ, INTEGRISANI PRISTUPI ZA ODRŽIVU ZAŠTITU VODA U VEŠTAČKIM JEZERIMA I OKOLNIM KANALIMA

10.46793/HSE24.102N

102-107

Andreja Mijatović, POVERENICI I ZAMENICI POVERENIKA CIVILNE ZAŠTITE U SISTEMU ZAŠTITE I SPASAVANJA U REPUBLICI SRBIJI

10.46793/HSE24.108M

108-113

Branko SAVIĆ, Žarko BOJIĆ, Vesna PETROVIĆ, INŽENJERSTVO ZAŠTITE KAO ODGOVOR ZAHTEVIMA PRIVREDE

10.46793/HSE24.114S

114-119

Miodrag PANTIĆ, PREVENCIJA ZDRAVLJA

10.46793/HSE24.120P

120-126

Лука ЂУРЂЕВАЦ, Радисав ДАЈOВИЋ, ЗНАЧАЈ И ПРИМЈЕНА СТАНДАРДА ИСО 45001

10.46793/HSE24.127DJ

127-132