Категорија XXI век – век услуга и услужног права (2022)

УСЛУГА ИЗВРШЕЊА НОВЧАНОГ ПОТРАЖИВАЊА НА ЗАРАДИ ЛИЦА ЛИШЕНОГ СЛОБОДЕ – ТЕОРИЈСКА И ПРАКТИЧНА ОПРАВДАНОСТ ИНСТИТУТА

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 477-490) АУТОР(И): Марија Милојевић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду аутор анализира оправданост увођења извршења новчаног потраживања на заради лица лишеног слободе у српско законодавство. Предмет рада…

Детаљније

УЛОГА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ У ПОДСТИЦАЊУ ИНВЕСТИЦИЈА

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 465-476) АУТОР(И): Јована Брашић Стојановић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Начин за решавање горућих економских проблема и превазилажење неповољне финансијске ситуације Република Србија је, као и бројне савремене државе, видела…

Детаљније

УГОВОР О НАСЛЕЂИВАЊУ КАО ИНСТРУМЕНТ MORTIS CAUSA РАСПОЛАГАЊА

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 451-463) АУТОР(И): Тамара Ђурђић Милошевић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Захтеви савременог правног промета за ширењем приватноправне аутономије за случај смрти наметнули су потребу за реформисањем наследног права у…

Детаљније

НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ОД СЕКСУАЛНОГ УЗНЕМИРАВАЊА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 441-450) АУТОР(И): Срђан Ђорђевић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Значај који заштита људских права заузима у свеукупном процесу друштвеног развоја је условио и потребу да се том питању посвети и…

Детаљније

УЛОГА ПОВЕРЕНИЧКЕ СЛУЖБЕ У ИЗВРШЕЊУ ВАНЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА И МЕРА

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 425-440) АУТОР(И): Снежана Соковић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Непуне две деценије шире примене алтернативних кривичних санкција и мера у домаћем законодавству и пракси карактерише стално унапређивање нормативних, организационих…

Детаљније

О ЗНАЧАЈУ ПРИНЦИПА „ЗАГАЂИВАЧ ПЛАЋА“– ОСВРТ НА ПОЈЕДИНЕ АСПЕКТЕ

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 413-424) АУТОР(И): Предраг Стојановић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Принцип „загађивач плаћа“ представља један од основних принципа у области заштите животне средине и на нивоу националних и на нивоу међународних…

Детаљније

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИСНИКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 395-410) АУТОР(И): Борко Михајловић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Oбласт електронских комуникационих услуга у Србији карактерише значајан број притужби од стране потрошача. Најчешћи проблеми на које потрошачи у Србији наилазе…

Детаљније

НАЈОСНОВНИЈЕ ЦРТИЦЕ О ПОТРОШАЧКОМ ДРУШТВУ

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 385-394) АУТОР(И): Милан Рапајић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Као тема потрошачко друштво је веома атрактивна у социолошким, економским, психолошким, филозофским па и правним наукама. У раду се отвара…

Детаљније

ШТА НОВО ДОНОСИ НОВИ НЕМАЧКИ ЗАКОН ЗА ПРАВИЧНЕ ПОТРОШАЧКЕ УГОВОРЕ

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 373-383) АУТОР(И): Милан Палевић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет пажње аутора у раду је нови немачки Закон за правичне потрошачке уговоре. Овим законом је на неким местима измењен,…

Детаљније

КОНЦЕПТ ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 361-369) АУТОР(И): Дејан Матић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се разматра концепт дуалног модела студија у високом образовању Републике Србије. Овај иновативан приступ код нас усмерен је…

Детаљније