Категорија Урбанизам и одрживи развој (2024)

ДВАДЕСЕТ ГОДИНА РАДА МЕЂУНАРОДНОГ НАУЧНО-СТРУЧНОГ СКУПА „ЛЕТЊА ШКОЛА УРБАНИЗМА“

„УРБАНИЗАМ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ” (2024),  [307-314] AUTHOR(S) / АУТОР(И): Душан Минић, Зоран Д. Јовановић E-MAIL:  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 ABSTRACT / САЖЕТАК: Ове године, Удружење урбаниста Србије и Републички геодетски завод обележавају изузетан јубилеј, 20 година рада међународног…

Детаљније

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОРИСНИЦИ И РЕГИСТАР ЦЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ : УТИЦАЈ НА ТРЖИШНУ ТРАНСПАРЕНТНОСТ

„УРБАНИЗАМ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ” (2024),  [297-303] AUTHOR(S) / АУТОР(И): Елра Хасанагић, Сања Мишковић-Ранић, Данијела Малевић, Ивана Штрбац E-MAIL: elra.hasanagic@rgz.gov.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 ABSTRACT / САЖЕТАК: Као резултат дугогодишњег рада, Републички геодетски завод је развио модеран, иновативан, транспарентан…

Детаљније

УЛОГА ПРОФЕСИОНАЛНИХ КОРИСНИКА У ДРЖАВНОМ СИСТЕМУ УПРАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИМА

„УРБАНИЗАМ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ” (2024),  [289-295] AUTHOR(S) / АУТОР(И): Огњенка Илић, Љубица Драгутиновић, Гордана Коровљев, Милица Лешњак E-MAIL: ognjenka.ilic@rgz.gov.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 ABSTRACT / САЖЕТАК: Републички геодетски завод је у периоду од 2015. године до данас унапредио…

Детаљније

КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 21. ВИЈЕК ЖЕЉЕЗНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

„УРБАНИЗАМ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ” (2024),  [283-286] AUTHOR(S) / АУТОР(И): Драган Мићановић E-MAIL: micanovic.dragan@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 ABSTRACT / САЖЕТАК: Двојност и неажурност евиденције непокретности компликују имовинско-правне односе, планирање и реализацију послова саобраћаја, усложњава процес управљање и одлучивање…

Детаљније

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ИНТЕГРИСАНИХ ISO СТАНДАРДА ( ISO 9001, ISO/IEC 27001 И ISO/IEC 27701) – ДОКАЗ КВАЛИТЕТНИХ И БЕЗБЕДНИХ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА И УСЛУГА

„УРБАНИЗАМ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ” (2024),  [277-281] AUTHOR(S) / АУТОР(И): Бранислава Ракић, Владица Убавић, Василија Живановић, Далибор Бабић E-MAIL: brakic@rgz.gov.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 ABSTRACT / САЖЕТАК: Републички геодетски завод успешно је прошао процес стандардизације и увођења ISO система…

Детаљније

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА И ИНОВАЦИЈЕ У КАТАСТРУ НЕПОКРЕТНОСТИ: ПЕРСПЕКТИВЕ ЗА 21. ВЕК

„УРБАНИЗАМ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ” (2024),  [269-275] AUTHOR(S) / АУТОР(И): Марина Кањо, Милош Кнежевић, Стефан Живић E-MAIL: marina.kanjo@rgz.gov.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 ABSTRACT / САЖЕТАК: Републички геодетски завод, као институција којој је поверена званична евиденција о непокретностима и имаоцима…

Детаљније

ТРЖИШТЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ: ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ДОСТУПНОСТ АУТОРИТАТИВНИХ ПОДАТАКА

„УРБАНИЗАМ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ” (2024),  [261-267] AUTHOR(S) / АУТОР(И): Јелена Антић, Иван Бендић, Ивана Штрбац E-MAIL: jelena.antic@rgz.gov.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 ABSTRACT / САЖЕТАК: Законом о државном премеру и катастру 2011. године Републичком геодетском заводу је поверена надлежност…

Детаљније

ПАРЦЕЛА – НОСИЛАЦ ИНФОРМАЦИЈА ИНТЕГРАЦИЈА ДИГИТАЛНИХ ПОДАТАКА У УПРАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТЕМ У 21. ВЕКУ

„УРБАНИЗАМ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ” (2024),  [255-260] AUTHOR(S) / АУТОР(И): Jелена Матић Вареница, Саша Рикановић, Вања Шимунић, Жељко Шимуновић E-MAIL: gs@rgz.gov.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 ABSTRACT / САЖЕТАК: У 21. веку, у кораку с технолошким развојем, дигитално складиштене и…

Детаљније

ЕВОЛУЦИЈА КАТАСТРА ВОДОВА У КАТАСТАР ИНФРАСТРУКТУРЕ

„УРБАНИЗАМ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ” (2024),  [247-253] AUTHOR(S) / АУТОР(И): Огњенка Илић, Љубица Драгутиновић, Дијана Обровић, Милица Лешњак E-MAIL: ognjenka.ilic@rgz.gov.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 ABSTRACT / САЖЕТАК: Републички геодетски завод је 2015. године имплементирао софтвер којим је дигитализована аналогна…

Детаљније

МАСОВНА ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ – ЈЕДАН ОД СТУБОВА КАТАСТРА ЗА 21. ВЕК

„УРБАНИЗАМ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ” (2024),  [241-246] AUTHOR(S) / АУТОР(И): Огњен Ђорђевић, Немања Костић, Илија Васиљевић, Ивана Штрбац E-MAIL: ognjen.djordjevic@rgz.gov.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 ABSTRACT / САЖЕТАК: Вредност непокретности препозната је од стране Уједињених нација као један од 4…

Детаљније