Категорија Наука и образовање – изазови и перспективе (2022)

Одлике и функционалност песама у уџбеницима за музичку културу за трећи разред основне школе

Наука и образовање – изазови и перспективе (2022) (стр. 415-430) АУТОР(И): Маја Ћалић, Јелена Гркић Гинић Е-АДРЕСА: maja.zlatibor@gmail.com Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Имајући у виду да песма представља полазну основу, при- марни садржај и централну тему у…

Детаљније

Учење кроз покрет у приступима музичком образовању

Наука и образовање – изазови и перспективе (2022) (стр. 403-414) АУТОР(И): Марија Танасковић Е-АДРЕСА: zmajaaa@gmail.com Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Покрет се везује за плес и игру, а кључан је и за музички развој појединца и његову перцепцију…

Детаљније

Ефекти примене тренинга брзине, агилности и хитрине SAQ у спорту

Наука и образовање – изазови и перспективе (2022) (стр. 383-402) АУТОР(И): Драган Маринковић, Слободан Павловић, Владан Пелемиш, Дејан Мадић Е-АДРЕСА: marinkovicdragan@hotmail.com Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Брзина, агилност и хитрина су карактеристичне способно- сти у многим колективним и…

Детаљније

Значај, планирање и спровођење физичке активности код младих са хипертензијом

Наука и образовање – изазови и перспективе (2022) (стр. 375-382) АУТОР(И): Анастасија Радуновић, Драган Радовановић Е-АДРЕСА: anastasija.radunovic@ijzcg.me Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Повећање учесталости хипертензије код младих ставило  је у фокус физичку активност као потенцијално делотворну нефармаколо- шку…

Детаљније

Creating a Stimulating Inclusive Environment in Preschool Teaching

Наука и образовање – изазови и перспективе (2022) (стр. 359-372) АУТОР(И): Jasna Kudek Mirošević Е-АДРЕСА: jasna.kudek@ufzg.hr Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: It has been proven that only high-quality services of competent preschool teachers lead to benefits, whereas low…

Детаљније

Неки аспекти моралног васпитања деце оштећеног слуха

Наука и образовање – изазови и перспективе (2022) (стр. 343-358) АУТОР(И): Марија Бјелић, Сања Ђоковић Е-АДРЕСА: bjelicmarija98@gmail.com Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Васпитање представља деловање одраслих на тело, ум и осећања деце, подстичући развој и јединство телесног, интелектуалног,…

Детаљније

Possibilities of Identifying Children with Delayed Psychomotor Development

Наука и образовање – изазови и перспективе (2022) (стр. 327-342) АУТОР(И): Jana Balážová, Gabriela Filka  Е-АДРЕСА: jbalazova@ukf.sk Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Based on the knowledge about psychomotor development, the paper presents research aimed at developing an observation…

Детаљније

Studentsʼ Experience of Studying Arts and Social Sciences Content at a Distance

Наука и образовање – изазови и перспективе (2022) (стр. 309-324) АУТОР(И): Barbara Kopačin, Matija Jenko, Eda Birsa Е-АДРЕСА: barbara.kopacin@pef.upr.si Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: In the delivery of music, visual arts and social sciences content, educational strategies are…

Детаљније

Историјска карта као илустрација и/или извор знања у уџбеницима за природу и друштво

Наука и образовање – изазови и перспективе (2022) (стр. 295-308) АУТОР(И): Јелена Радојичић Е-АДРЕСА: jelena.radojicic@uf.bg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Визуелно представљање једно је од кључних структурал- них елемената уџбеника. Историјска карта представља графички приказ географског простора на…

Детаљније

Интегративни приступ садржајима Дигиталног света и Света око нас

Наука и образовање – изазови и перспективе (2022) (стр. 279-294) АУТОР(И): Јелица Ристић, Јелена Лукић Е-АДРЕСА: jelica.ristic@uf.bg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Савремени приступ настави тежи да се код  ученика још од најранијег узраста развија целовита слика света…

Детаљније