Категорија Појединачни чланци

МАТЕМАТИКА У СВЕТУ ОКО НАС – ИНТЕГРИСАНА НАСТАВА

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 169-182) АУТОР(И): Оливера Д. Цекић-Јовановић Е-АДРЕСА: o.cekicjovanovic@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК:   КЉУЧНЕ РЕЧИ:   ЛИТЕРАТУРА: Åström, M. (2008). Defining Integrated Science Education and Putting It to Test, The Swedish…

Детаљније

ПОЧЕТНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ КРОЗ УПОЗНАВАЊЕ ОКОЛИНЕ

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 157-168) АУТОР(И): Ирена Б. Голубовић-Илић Е-АДРЕСА: golubovic.ilic@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: С обзиром на чињеницу да једна особа – васпитач реализује васпитно-образовни процес из свих области рада и има целовит…

Детаљније

КРИТИЧКА РАЗМИШЉАЊА О КОРИШЋЕЊУ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ПОЧЕТНОЈ НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 146-156) АУТОР(И): Марија Милинковић  Е-АДРЕСА: marija.milinkovic90@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Овај рад даје преглед емпиријских студија које су истраживале имплементацију и употребу рачунара у настави математике, односно приказ тренутног стања…

Детаљније

ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У НАСТАВИ БУЛОВЕ АЛГЕБРЕ

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 112-130) АУТОР(И): Сузана Ђорђевић Е-АДРЕСА: captainsuzy@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Решења многих проблема у разним научним дисциплинама, посебно у математици, информатици, техници, економији, социологији и медицини могу се превести на…

Детаљније

МАТЕМАТИКА КРОЗ ИГРУ – МОГУЋНОСТИ УПОТРЕБЕ ИКТ

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 101-111) АУТОР(И): Бранка Б. Арсовић  Е-АДРЕСА: arsovic@pfu.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Човек се остварује кроз рад и игру, али док рад асоцира на обавезе, игра је продукт слободног времена и…

Детаљније

УЛОГА, ЗНАЧАЈ И МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ МАТЕМАТИЧКИХ И ДИДАКТИЧКИХ ИГАРА НА ЧАСОВИМА МАТЕМАТИКЕ

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 90-100) АУТОР(И): Сузана Д. Илић Е-АДРЕСА: ilic.suzana24@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Са разним ступњевима друштвеног развоја мењао се начин живота, али је игра у свим условима била и остала саставни…

Детаљније

ИСТРАЖИВАЊЕ О УПОТРЕБИ МАНИПУЛАТИВА У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ У СРБИЈИ И ПРЕПОРУКЕ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ И ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У ЕВРОПСКОМ  ОБРАЗОВНОМ ПРОСТОРУ

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 77-89)  АУТОР(И): Радојко Дамјановић, Бранислав Поповић, Драгић Банковић  Е-АДРЕСА: ratkokg@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Овај рад има за циљ да прикаже везу између конкретног реализованог истраживања о употреби манипулатива у…

Детаљније

EFEKTI PRIMENE GEOMETRIJSKIH MODELA REŠAVANJA PROBLEMA U RAZREDNOJ NASTAVI

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 58-76)  АУТОР(И): Biljana Lučić Е-АДРЕСА:  lucicbzt@verat.net Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: U radu se razmatra praktična primena geometrijskih modela na različitim nivoima u kojima dolaze do izražaja individualne sposobnosti učenika uslovljene…

Детаљније

ПЕРЦЕПЦИЈЕ ЧЕТВОРОСТРАНИКА СТУДЕНАТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ПРОФЕСОРА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 41-57)  АУТОР(И): Даниел А. Романо Е-АДРЕСА:  bato49@hotmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Ово истраживање имало је за циљ стицање увида у перцепције студената студијског програма за образовање професора разредне наставе (учитеља)…

Детаљније