Категорија Појединачни чланци

ПРИМЕНА ЈАПАНСКЕ СТУДИЈЕ ЧАСА У ПРИПРЕМИ БУДУЋИХ ВАСПИТАЧА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ УСМЕРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 292-301) АУТОР(И): Александра Михајловић, Ненад Вуловић, Милан Миликић Е-АДРЕСА: sandra.mihajlovic@pefja.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Циљ нашег рада је испитивање ставова будућих васпитача о корисности примене два модела реализације практичног дела…

Детаљније

МАТЕМАТИКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ И ШКОЛИ: ПРОГРАМСКА ОДРЕЂЕЊА И МОГУЋНОСТИ ОСТВАРИВАЊА КОНТИНУИТЕТА

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 279-291) АУТОР(И): Емина М. Копас-Вукашиновић Е-АДРЕСА: emina.kopas@pefja.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Преласком из предшколске установе у школу, деца и даље имају интензивну потребу за игром. У овом периоду интериоризације практичних…

Детаљније

ЛАТЕРАЛНО УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНЕ  ЕФЕКТИВНОСТИ ШКОЛА – НАСТАВА МАТЕМАТИКЕ  

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 267-278) АУТОР(И): Радојко Дамјановић, Марко Славковић, Бранислав Поповић  Е-АДРЕСА: ratkokg@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад јесте предлог пројекта унапређивања образовне праксе или образовне ефективности на примеру једне конкретне локалне самоуправе…

Детаљније

СТАВОВИ УЧИТЕЉА О КОРЕЛАЦИЈИ ПОЧЕТНЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА  

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 254-266) АУТОР(И): Мирко Р. Дејић, Сандра Р. Милановић, Весна В. Миленковић, Ивана Р. Јовановић Е-АДРЕСА: mirko.dejić@uf.bg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Корелацијом почетне наставе математике и физичког васпитања ученици могу да…

Детаљније

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, ПОКРЕТ И МАТЕМАТИКА

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 240-253) АУТОР(И): Слађана Станковић, Александра Алексић Вељковић Е-АДРЕСА: iskrasladja@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Учење елементарних математичких појмова уз ангажовање читавог тела кроз физички покрет може побољшати математичке перфор мансе код…

Детаљније

ВЕЖБЕ ДИСАЊА У ФУНКЦИЈИ РАЗВИЈАЊА ПОЈМА ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 225-239) АУТОР(И): Ивана M. Милић Е-АДРЕСА: ivana.milic75@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: О значају и важности музичког васпитања за даљи развoj деце предшколског узраста данас постоје многа педагошко-психолошка и методич ка…

Детаљније

САДРЖАЈИ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 212-224) АУТОР(И): Милош M. Ђорђевић, Миа Арсенијевић  Е-АДРЕСА: djordjevicmilos@yahoo.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду размотрићемо могућности, начине и бенефите укључивања садржаја ликовне уметности у наставу математике у циљу…

Детаљније

INTEGRISANE NASTAVNE AKTIVNOSTI U PRVOM RAZREDU DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE  

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 183-190) АУТОР(И): Arzija Mahmutović Е-АДРЕСА: arzija1@hotmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Putem integrisanih nastavnih aktivnosti obezbjeđujemo primjenu kvalitetnih veza i odnosa koji postoje među komponentama raznih sadržaja. Na taj način se…

Детаљније