Категорија Идентитетске промене; српски језик и књижевност у доба транзиције

ГРАМАТИЧКА КАТЕГОРИЈА ЛИЦА У ДЕКОНСТРУКЦИЈИ ЈАВНОГ ДИСКУРСА У СРБИЈИ

Идентитетске промене; српски језик и књижевност у доба транзиције стр. 205-227 АУТОР: Илијана Р. Чутура Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет рада јесте учешће категорије лица у обликовању јавног политичког дискурса у Србији. Корпус чине усмене изјаве…

Детаљније

НАУЧИТЕ ПЈЕСАН, ТО ЈЕ ИЗБАВЉЕЊЕ: ИЗВЕШТАЈ СА ПРВЕ ЛИНИЈЕ ФРОНТА

Идентитетске промене; српски језик и књижевност у доба транзиције стр. 197-204 АУТОР:Владимир Р. Димитријевић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад који читалац има пред собом лично је сведочење професора српског језика и књижевности са двадесетседмогодишњим искуством рада…

Детаљније

ОГЛУШЕЊЕ О СРПСКИ ЈЕЗИК

Идентитетске промене; српски језик и књижевност у доба транзиције стр. 187-195 АУТОР: Михаило М. Шћепановић  Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад се заснива на анализи односа историје стандардизације српског језика и његових преименованих варијанти, међу којима се…

Детаљније

ПОЗИЦИЈА СРПСКОГ ЈЕЗИКА У „АТЛАСУ ПСЕУДОМИТОЛОГИЈЕ“ СВЕТИСЛАВА БАСАРЕ

Идентитетске промене; српски језик и књижевност у доба транзиције стр. 173-185 АУТОР: Александар М. Милановић  Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се анализирају Басарине поставке о српском језику изнете у књизи Атлас псеудомитологије (2018) и констатује…

Детаљније

О НЕКИМ ИДЕНТИТЕТСКИМ ПОЈМОВИМА У УЏБЕНИЦИМА СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА СРЕДЊУ ШКОЛУ

Идентитетске промене; српски језик и књижевност у доба транзиције стр. 155-172 АУТОР: Вељко Ж. Брборић  Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У прилогу ће бити речи о неким идентитетским подацима и појмовима у средњошколским уџбеницима. Реч је, по…

Детаљније

ИДЕНТИТЕТ И „ПРЕВРЕДНОВАЊЕ” СРПСКЕ ФИЛОЛОГИЈЕ У ЦРНОЈ ГОРИ

Идентитетске промене; српски језик и књижевност у доба транзиције стр. 145-154 АУТОР: Јелица Р. Стојановић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Циљ нашег рада је да представимо историјски аспект духовног и културног насљеђа Црне Горе, прије свега што…

Детаљније

КЊИЖЕВНЕ СЛОБОДЕ И ДРУШТВЕНЕ ГРАНИЦЕ У СРБИЈИ

Идентитетске промене; српски језик и књижевност у доба транзиције стр. 135-144 АУТОР: Зоран Аврамовић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се критички разматра став о апсолутној слободи књижевног (умет- ничког) стваралаштва. Истиче се разлика између опште…

Детаљније

ИСТОРИЈА КАО ИСХОДИШТЕ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ, КРОЗ ВЕКОВЕ И ДАНАС

Идентитетске промене; српски језик и књижевност у доба транзиције стр. 121-134 АУТОР: Душко Бабић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду идентитет српске књижевности посматра се у светлу њене супстанцијалне парадигме – усмерености на историју и…

Детаљније

НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ И ИДЕНТИТЕТСКЕ ПРОМЕНЕ У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ

Идентитетске промене; српски језик и књижевност у доба транзиције стр. 107-120 АУТОР: Бошко J. Сувајџић  Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У новим приступима народној књижевности у настави посебно се издвајају питања класификације и терминологије, феномен ауторства, процес…

Детаљније

ДВА ПРИМЕРА И ЊИХОВА СНАГА ИЛИ ЧИЈА ЈЕ СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ

Идентитетске промене; српски језик и књижевност у доба транзиције стр. 99-106 АУТОР: Радивоје Микић  Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се, на примерима узетим из радова Стојана Новаковића и Зорана Мишића, једног oд првих историчара српске…

Детаљније