Категорија DOI

MEДИЈИ И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА ИЗБОРЕ

Услуге и владавина права (2021), стр. 539-550 АУТОР(И): Ружица Кијевчанин Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Тежња сваке савремене државе је успостављање владавине права којa у себи инкорпорира основне принципе на којима треба да лежи слободно, отворено и напредно друштво.…

Детаљније

НЕКА ПИТАЊА ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ МЕДИЈСКИХ УСЛУГA

Услуге и владавина права (2021), стр. 521-537 АУТОР(И): Јелена Вучковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Живот у периоду четврте индустријске револуције, потпуне и свеобухватне дигитализације готово сваког сегмента људског живота, са собом повлачи нове изазове препознавања, разумевања и сналажења…

Детаљније

ЈАЧАЊЕ ПРИНЦИПА НЕУТРАЛНОСТИ ИНТЕРНЕТА КРОЗ ПРАКСУ СУДА ПРАВДЕ ЕУ

Услуге и владавина права (2021), стр. 505-518 АУТОР(И): Соња Лучић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Током 2010. године око 2 милијарде људи у свету је користило Интернет. Десет година касније тај број је порастао на око 4,9 милијарди људи.1…

Детаљније

СИСТЕМ ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У ВЕЛИКИМ ГРАДОВИМА У СРБИЈИ

Услуге и владавина права (2021), стр. 487-502 АУТОР(И): Ратомир Антоновић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Пружање комуналних услуга и њихово ажурно извршавање представља једно од виталних питања од значаја за функционисање великих градова. У раду се посебна пажња посвећује…

Детаљније

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКА ФОРМА УГОВОРА У НАСЛЕДНОМ ПРАВУ

Услуге и владавина права (2021), стр. 471-486 АУТОР(И): Тамара Ђурђић – Милошевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Увођењем установе нотаријата у српско право нотарске услуге добијају све више на значају, а самим тим и улога нотара постаје доминантнија у…

Детаљније

ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ПУТЕМ МАСОВНОГ РАДА (CROWDWORK)

Услуге и владавина права (2021), стр. 459-470 АУТОР(И): Бојан Урдаревић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Дигитализација врши трансформацију пословања и света рада тако што редефинише границе производње, потрошње и дистрибуције. То доноси бројне предности, али и недостатке, како за…

Детаљније

БИБЛИОТЕКА ОКТАВИЈИНОГ ТРЕМА (BIBLOTHECA PORTICUS OCTAVIAE)

Услуге и владавина права (2021), стр. 449-457 АУТОР(И): Срђан Владетић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Библиотека Октавијиног трема била је једна од три јавне  библиотеке које су постојале у време владавине Августа. Рад се најпре бави питањима око којих…

Детаљније

УСЛУГЕ ХУМАНИТАРНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Услуге и владавина права (2021), стр. 431-447 АУТОР(И): Драган Батавељић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутор у раду указује на чињеницу да су хуманитарне организације део непрофитног сектора, које се формирају и делују ради обезбеђења општег бољитка, како појединаца…

Детаљније

ПОЈЕДИНА ЗНАЧАЈНА ПИТАЊА РЕСТИТУЦИЈЕ О ЗЛОУПОТРЕБИ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ И КВАЛИТЕТУ УСЛУГА

Услуге и владавина права (2021), стр. 409-430 АУТОР(И): Милан Палевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду аутор настоји да истакне значај међународног и позитивноправног гарантовања права својине као и питање враћања одузете имовине односно тржишног обештећења, a…

Детаљније

ПРИНУДНО УПРАВЉАЊЕ СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА У ПОЗИТИВНОМ ПРАВУ СРБИЈЕ

Услуге и владавина права (2021), стр. 391-407 АУТОР(И): Нина Планојевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет ауторових разматрања су нова решења Закона о становању и одржавању зграда, којима је у наше право први пут уведена могућност принудног управљања стамбеним…

Детаљније