Категорија XIX 2 (2022)

О ОБЛИЧКОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ ЛЕКСИЧКИХ АНГЛИЦИЗАМА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У КОМЕНТАРИМА НА ДРУШТВЕНОЈ МРЕЖИ ЈУТЈУБ

Узданица XIX 2 (2022), (стр. 39-54) АУТОР(И): Сања С. Маркељић Е-АДРЕСА: sanja.markeljic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  У овом раду бавимо се обличком реализацијом англицизама преузетих из одељка за остављање коментарa испод видео-снимака на друштвеној мрежи Јутјуб. Пошто је…

Детаљније

КОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА КОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГИЗАМА У СРПСКОМ И НЕМАЧКОМ ЈЕЗИКУ ЗА ЛЕКСИЧКО ПОЉЕ „БОГАТСТВО“

Узданица XIX 2 (2022), (стр. 21-37) АУТОР(И): Марија M. Станојевић Веселиновић Е-АДРЕСА: majastanojevic2@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Рад се бави анализом компаративних фразеологизама на лексичком, морфосинтаксичком и семантичком нивоу који оперишу у склопу концепта богатство. Корпус је ексцерпиран…

Детаљније

ЕКСПРЕСИВНИ ИМЕНИЧКИ ДЕРИВАТИ СА СУФИКСОМ -„(L)ER“ У НЕМАЧКОМ ЈЕЗИКУ И ЊЕГОВИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Узданица XIX 2 (2022), (стр. 7-19) АУТОР(И): Софија И. Мијовић, Даница Б. Недељковић Е-АДРЕСА: sofija.mijovic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  У раду се на одабраном корпусу анализирају именички деривати су- фикса –ler и –er у немачком језику и могућности…

Детаљније

Узданица XIX 2 (2022)

Download Full Pdf    (doi:10.46793) Софија И. Мијовић, Даница Б. Недељковић, ЕКСПРЕСИВНИ ИМЕНИЧКИ ДЕРИВАТИ СА СУФИКСОМ -(L)ER У НЕМАЧКОМ ЈЕЗИКУ И ЊЕГОВИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ doi:10.46793.007M 7-19 Марија M. Станојевић Веселиновић, КОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА КОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГИЗАМА У СРПСКОМ И…

Детаљније