Категорија XIX 2 (2022)

БИБЛИОГРАФИЈА САСТАВНИХ ДЕЛОВА „БИБЛИОТЕКЕ НАУЧНИ СКУПОВИ“ ОДЈЕЉЕЊА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК АНДРИЋЕВОГ ИНСТИТУТА (2018–2021)

Узданица XIX 2 (2022), (стр. 293-317) АУТОР(И): Гордана Ј. Станчић Е-АДРЕСА: gordana.nedeljkov06@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Андрићев институт у Вишеграду од свога оснивања 2013. године развија и издавачку делатност. Њен значајан део представљају и зборници са научних конференција…

Детаљније

ИЗАЗОВИ ОНЛАЈН-ОКРУЖЕЊА У НАСТАВИ ФИЗИЧКОГ И МУЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

Узданица XIX 2 (2022), (стр. 279-290) АУТОР(И): Сандра Р. Милановић, Ивана М. Милић Е-АДРЕСА: sandra.milanovic@pefja.kg.ac Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  У раду су представљене промене у систему универзитетског образовања, до којих је у периоду пандемије ковида 19 дошло у…

Детаљније

МОГУЋНОСТИ И КВАЛИТЕТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНЕ НАСТАВЕ У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ

Узданица XIX 2 (2022), (стр. 263-277) АУТОР(И): Јелена Р. Гркић Гинић, Милица Ј. Станковић Е-АДРЕСА: jelenagrkic@yahoo.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Рад представља резултате истраживања могућности реализације му- зичке наставе у оквиру предмета Вокално-инструментална настава који се изучава на…

Детаљније

СТАВОВИ СТУДЕНАТА О ЗНАЧАЈУ, НАЧИНИМА И МОГУЋНОСТИМА РАЗВИЈАЊА ФУНКЦИОНАЛНИХ ЗНАЊА УЧЕНИКА У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА

Узданица XIX 2 (2022), (стр. 245-261) АУТОР(И): Неда Б. Гаврић, Драгана Г. Радивојевић Е-АДРЕСА: neda.gavric@pfb.ues.rs.ba Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Функционална знања представљају усвојена и обједињена теоријска и практична знања из одређених области, која појединцу пружају могућност да их…

Детаљније

МОГУЋНОСТИ ЗА РАЗВОЈ ФИНЕ МОТОРИКЕ НА ПРЕДШКОЛСКОМ УЗРАСТУ КРОЗ ПРОГРАМ ФОНЕТСКЕ ГИМНАСТИКЕ

Узданица XIX 2 (2022), (стр. 215-227) АУТОР(И): Слађана С. Станковић, Јелена Љ. Спасић, Кристина Ж. Петровић Душановић Е-АДРЕСА: iskrasladja@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Савремена истраживања у свету показују да развијеност фине моторике корелира с развојем говора током предшколског…

Детаљније