Категорија 79

АУТОПОЕТИЧКО ПУТОВАЊЕ У ПЕСНИЧКОЈ ЗБИРЦИ „УНУТРАШЊИ ЧОВЕК“ ВОЈИСЛАВА КАРАНОВИЋА

Липар 79 (2022), (стр. 157-171) АУТОР(И): Милица А. Кандић Е-АДРЕСА: milica.kandic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду Аутопоетичко путовање у песничкој збирци Унутрашњи човек Војислава Карановића испитујe се аутопоетика Војислава Карановића, а исто тако је приметно настојање да…

Детаљније

ЕЛЕМЕНТИ ПОСТМОДЕРНИЗМА У РОМАНУ „ГУБИТНИК“ ТОМАСА БЕРНХАРДА

Липар 79 (2022), (стр. 143-156) АУТОР(И): Марија Н. Јока Е-АДРЕСА: јokamarija47@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду биће речи о роману Томаса Бернхарда, Губитник, објављеном 1983. године, кроз чију анализу ћемо издвојити неке од главних особина постмодернистичке…

Детаљније

ПРИКАЗИВАЊЕ ПРОСТОРА У РОМАНИМА „ЏЕЈН ЕЈР“ ШАРЛОТЕ БРОНТЕ И „ШИРОКО САРГАШКО МОРЕ“ ЏИН РИС

Липар 79 (2022), (стр. 117-131) АУТОР(И): Милица Б. Мојсиловић Е-АДРЕСА: milica.mojsilovic995@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Компаративно проучавање романа Џејн Ејр Шарлоте Бронте и Широко Саргашко море Џин Рис омогућило нам је разоткривање различитих интертекстуалних аспеката у којима се…

Детаљније

КАНТОВА ЕСТЕТИКА КАО КРИТИКА ЛЕПОГ

Липар 79 (2022), (стр. 107-115) АУТОР(И): Саша Ж. Радовановић Е-АДРЕСА: sasa.radovanovic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се разматра Кантово схватање естетике. Анализа се ослања на место Критике моћи суђења у његовом систему критичког мишљења. У таквом систему…

Детаљније

ТОПОС УПОСТОЈАЊА ОД ПЛАТОНА, ПРЕКО БИБЛИОЦЕНТРИЧНЕ ПРЕДСТАВЕ, ДО ЊЕГОША

Липар 79 (2022), (стр. 63-83) АУТОР(И): Јована С. Анђелковић Е-АДРЕСА: jokantnt1@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Фокус истраживања представља изналажење и аналитичко, семиотичко-симболичко, теопоетско, те компаративно анализирање космолошких и космогонијских представа постанка света и човека. Поље анализе обухвата античку…

Детаљније

ПРОСТОР И ВРЕМЕ У ДЕМОНОЛОШКО-МИТОЛОШКИМ ПРЕДАЊИМА ‒ САВРЕМЕНА ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА

Липар 79 (2022), (стр. 45-61) АУТОР(И): Ана М. Савић Е-АДРЕСА: anagarsija93@hotmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад осветљава начин на који категорије времена и простора у демонолошко-митолошким предањима конституишу специфичан хронотоп, одражавајући узнемирујућу и сабласну атмосферу човековог сусрета са…

Детаљније

ЛЕВОРЪКОСТ И ПИСАНЕ

Липар 79 (2022), (стр. 29-43) АУТОР(И): Лиляна И. Чобанова Е-АДРЕСА: lili_iv_4@abv.bg Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Методиката на обучение по писане се определя от спецификата на приетото за дадения език писмо. Тъй като българската кирилска азбука е звуково-буквена и…

Детаљније

СРЕДСТВА ПАРАЈЕЗИЧКЕ ЕКСПРЕСИВНОСТИ У ПИСАНОМ ДИСКУРСУ: АНАЛИЗА ПРИМЕРА У „DEJAME QUE TE CUENTE“… ХОРХЕА БУКАЈА

Липар 79 (2022), (стр. 9-27) АУТОР(И): Горана Г. Зечевић Крнета Е-АДРЕСА: gorana.z.krneta@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду анализирамо присуство и начине испољавања парајезичких елемената у роману Déjame que te cuente… аргентинског писца и психијатра Хорхеа Букаја.…

Детаљније