Категорија 53

ИДИОСТИЛ КОЛУМНИ MОМА KАПОРА У „ВОДИЧУ КРОЗ СРПСКИ МЕНТАЛИТЕТ“

Наслеђе 53 (2022), стр. 61-76 АУТОР(И): Јелена Љ. Спасић Е-АДРЕСА: jelenaspasic2410@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овоме раду анализирају се специфичне одлике идиостила Мома Капора које се манифестују у дискурсу колумни сабраних и објављених у књизи Водич…

Детаљније

АНАФОРА И УПОТРЕБА ЧЛАНА У ИТАЛИЈАНСКОМ ЈЕЗИКУ

Наслеђе 53 (2022), стр. 43-59 АУТОР(И): Тијана Н. Кукић Е-АДРЕСА: tijana.kukic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Анафора представља комплексну језичку појаву која омо- гућава повезивање информација унутар текста. Састоји се из антецедента и анафорског израза. Антецедент указује на…

Детаљније

ПОКАЗНЕ ЗАМЕНИЦЕ ЗА ИДЕНТИТЕТ КАО АНАКАТАФОРИЧКИ ЕНДОЦЕНТРИЧНИ АНТЕЦЕДЕНТ РЕЛАТИВНЕ КЛАУЗЕ

Наслеђе 53 (2022), стр. 27-41 АУТОР(И): Тања З. Русимовић Е-АДРЕСА: tanjarusimovic@yahoo.co.uk Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Антецедент који се односи на групу синтаксички повезаних речи, у којој је подређени члан функционално еквивалентан групи, односно супстантиватизиран представља ендоцентрични антецедент.…

Детаљније

WÖRTERBÜCHER ZWISCHEN ÜBERSETZUNG, WORTSCHATZLERNEN UND DIDAKTIK. EINE UNTERSUCHUNG ZUR WÖRTERBUCHBENUTZUNG DER GERMANISTIKSTUDIERENDEN IN SERBIEN

Наслеђе 53 (2022), стр. 9-26 АУТОР(И): Nikola D. Vujčić Е-АДРЕСА: nikola.vujcic@outlook.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Der vorliegende Beitrag hat sich zum Ziel gesetzt, mithilfe einer Umfrage die Gewohnheiten und Präferenzen serbischer Germanis- tikstudierenden bei  der  Wörterbuchbenutzung  herauszufinden, …

Детаљније

Наслеђе 53 (2022)

Download Full Pdf     (doi:10.46793/NasKg2253) Nikola D. Vujčić, WÖRTERBÜCHER ZWISCHEN ÜBERSETZUNG, WORTSCHATZLERNEN UND DIDAKTIK. EINE UNTERSUCHUNG ZUR WÖRTERBUCHBENUTZUNG DER GERMANISTIKSTUDIERENDEN IN SERBIEN 10.46793 9-26 Тања З. Русимовић, ПОКАЗНЕ ЗАМЕНИЦЕ ЗА ИДЕНТИТЕТ КАО АНАКАТАФОРИЧКИ ЕНДОЦЕНТРИЧНИ АНТЕЦЕДЕНТ РЕЛАТИВНЕ КЛАУЗЕ 10.46793 27-41 Тијана…

Детаљније