Категорија 2018

ПОСТХУМНО ЗАЧЕЋЕ У ЕВРОПСКИМ ПРАВИМА И НОВОМ СРПСКОМ ЗАКОНОДАВСТВУ

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 247-259 АУТОР(И): Драгица Живојиновић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Могућност чувања репродуктивног материјала (репродуктивних ћелија, ткива и раних ембриона) и њихова доцнија употреба уз помоћ метода хумане асистиране прокреације за изазивање трудноће и…

Детаљније

УЛОГА НОВИНАРСКЕ ПРОФЕСИЈЕ У ПРУЖАЊУ МЕДИЈСКИХ УСЛУГА

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 233-243 АУТОР(И): Јелена Вучковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Пружање медијских услуга је немогуће без новинара. Због тога је веома важан њихов правни и друштвени положај јер то директно утиче на квалитет медијских…

Детаљније

ПОВРЕДА ФУНКЦИЈЕ УПУЋИВАЊА НА ПОРЕКЛО И РЕКЛАМНЕ ФУНКЦИЈЕ УПОТРЕБОМ ЖИГА У УСЛУГАМА KEYWORD-ADVERTISING-А

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 219-229 АУТОР(И): Божин Влашковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Повреда функције упућивања на порекло не постоји када се рекламни оглас појављује у одговарајуће означеном рекламном блоку, који је јасно раздвојен од листе резултата.…

Детаљније

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 205-215 АУТОР(И): Зоран Јовановић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Због све веће потребе за изградњом нове јавне инфраструктуре, улагањима у добра од општег интереса и ефикасним пружањем услуга од јавног значаја, као неопходном…

Детаљније

ОСВРТ НА НОВА ЗАКОНСКА РЕШЕЊА О ПРИВРЕМЕНОМ ЗАПОШЉАВАЊУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 193-204 АУТОР(И): Бојан Урдаревић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Приватне агенције за запошљавање представљају један од израза прилагођавања радног законодавства новим условима рада. Оваквом тренду претходила је либерализација и укидање претходних рестрикција у…

Детаљније

ДОДЕЉИВАЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ ОД ДОЛАСКА НЕРВЕ НА ВЛАСТ

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 187-192 АУТОР(И): Срђан Владетић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Од када су почели са изградњом водоводних система Римљани су одређеном броју грађана давали право на коришћење воде из аквадуката, односно омогућавали им приватне…

Детаљније

УПРАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ОТПАДОМ ПРЕМА СТАНДАРДИМА ЕУ: КЉУЧНA ПИТАЊА

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 175-186 АУТОР(И): Милена Петровић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Отпадна електрична и електронска опрема је постала један од највећих глобалних светских проблема будући да представља најбрже растућу врсту отпада, а због карактеристика које…

Детаљније

ДРУШТВЕНА ВРЕДНОСТ СПОРТА

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 165-172 АУТОР(И): Зоран Вуковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Друштвена вредност спорта исказује се кроз различите улоге које спорт има, или би требало да има, у животу одређеног појединца или у друштвеној заједници.…

Детаљније

КОНВЕНЦИЈА О ИНТЕГРИСАНОМ ПРИСТУПУ БЕЗБЕДНОСТИ, СИГУРНОСТИ И УСЛУГАМА НА ФУДБАЛСКИМ УТАКМИЦАМА И ДРУГИМ СПОРТСКИМ ДОГАЂАЈИМА

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 143-164 АУТОР(И): Ненад Ђурђевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Насиље на спортским приредбама, посебно на фудбалским утакмицама, представља веома дуго за све европске земље озбиљан проблем, који поприма различите облике, са уочљивом тенденцијом…

Детаљније

УГОВОР О УГОСТИТЕЉСКИМ УСЛУГАМА

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 127-139 АУТОР(И): Урош Радуловић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:   КЉУЧНЕ С обзиром да се у Републици Србији последњих година бележи пораст угоститељских објеката за смештај и пораст броја смештајних јединица, с једне…

Детаљније