Категорија 2018

ОСВРТ НА НОВА ЗАКОНСКА РЕШЕЊА О ПРИВРЕМЕНОМ ЗАПОШЉАВАЊУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 193-204 АУТОР(И): Бојан Урдаревић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Приватне агенције за запошљавање представљају један од израза прилагођавања радног законодавства новим условима рада. Оваквом тренду претходила је либерализација и укидање претходних рестрикција у…

Детаљније

ДОДЕЉИВАЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ ОД ДОЛАСКА НЕРВЕ НА ВЛАСТ

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 187-192 АУТОР(И): Срђан Владетић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Од када су почели са изградњом водоводних система Римљани су одређеном броју грађана давали право на коришћење воде из аквадуката, односно омогућавали им приватне…

Детаљније

УПРАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ОТПАДОМ ПРЕМА СТАНДАРДИМА ЕУ: КЉУЧНA ПИТАЊА

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 175-186 АУТОР(И): Милена Петровић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Отпадна електрична и електронска опрема је постала један од највећих глобалних светских проблема будући да представља најбрже растућу врсту отпада, а због карактеристика које…

Детаљније

ДРУШТВЕНА ВРЕДНОСТ СПОРТА

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 165-172 АУТОР(И): Зоран Вуковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Друштвена вредност спорта исказује се кроз различите улоге које спорт има, или би требало да има, у животу одређеног појединца или у друштвеној заједници.…

Детаљније

КОНВЕНЦИЈА О ИНТЕГРИСАНОМ ПРИСТУПУ БЕЗБЕДНОСТИ, СИГУРНОСТИ И УСЛУГАМА НА ФУДБАЛСКИМ УТАКМИЦАМА И ДРУГИМ СПОРТСКИМ ДОГАЂАЈИМА

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 143-164 АУТОР(И): Ненад Ђурђевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Насиље на спортским приредбама, посебно на фудбалским утакмицама, представља веома дуго за све европске земље озбиљан проблем, који поприма различите облике, са уочљивом тенденцијом…

Детаљније

УГОВОР О УГОСТИТЕЉСКИМ УСЛУГАМА

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 127-139 АУТОР(И): Урош Радуловић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:   КЉУЧНЕ С обзиром да се у Републици Србији последњих година бележи пораст угоститељских објеката за смештај и пораст броја смештајних јединица, с једне…

Детаљније

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ТУРИСТИЧКИМ УСЛУГАМА

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 115-126 АУТОР(И): Драган Вујисић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Питање које све више добија на значају када су у питању уговори о туристичким услугама јесте питање закључења ових уговора. Правна правила о закључењу…

Детаљније

ОБАВЕЗА ОСИГУРАВАЧА НА ИНФОРМИСАЊЕ КОРИСНИКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 101-111 АУТОР(И): Данијела Глушац Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Уговор о осигурању припада уговорима којима се придаје све већи значај, као једном од најбитнијих уговора правног промета. Законом о осигурању Републике Србије установљена…

Детаљније

ОСИГУРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА ОД СТРАНЕ МУЛТИЛАТЕРАЛНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ГАРАНТОВАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 89-100 АУТОР(И): Јована Брашић Стојановић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Упоредо са растом обима страних директних инвестиција у свету, расте и свест о њиховом значају. Неразвијене државе и државе у развоју настоје да…

Детаљније

ПРАВНА ЗАШТИТА КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 75-88 АУТОР(И): Андреј Мићовић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Потреба да се корисницима финансијских услуга пружи целовита правна заштита у различитим фазама уговорног односа (пре, приликом и након закључења уговора) резултирала је доношењем…

Детаљније