Категорија Наслеђе

МИШЉЕЊЕ СТУДЕНАТА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ О ПОТРЕБИ УВОЂЕЊА ПРЕДМЕТА СРПСКИ ЈЕЗИК У АКРЕДИТОВАНЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ

Наслеђе 51 (2022), стр. 65-79 АУТОР(И): Александар М. Новаковић Е-АДРЕСА: novakovic@filfak.ni.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Добро нам је познато да у Републици Србији нема правног факултета на чијим се студијама изучавају садржаји из области српског језика, који…

Детаљније

СЕМАНТИКА СРПСКИХ ПРИДЕВА ЗА ЈЕДАНАЕСТ НЕОСНОВНИХ БОЈА („БОРДО“, „ТИРКИЗНА“, „ЗЛАТНА“, „БЕЖ“, „СРЕБРНА“, „ТЕГЕТ“, „ОКЕР“, „ЛИЛА“, „ЦИКЛАМА“, „КРЕМ И „ПИНК“)

Наслеђе 51 (2022), стр. 45-64 АУТОР(И): Сања М. Кример Габоровић Е-АДРЕСА: krimer.sanja@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се анализира семантичка димензија једанаест српских придева за неосновне боје, као пандан једанаест основних назива за боје (Berlin Kay…

Детаљније

ИЗГЛЕД И КАРАКТЕР ЧОВЕКА У ФРАЗЕОЛОГИЗМИМА СА ЗООНИМСКОМ КОМПОНЕНТОМ ЗМИЈА И/ИЛИ ГУЈА

Наслеђе 51 (2022), стр. 27-44 АУТОР(И): Мирјана М. Стакић Е-АДРЕСА: mirjanastakic073@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду испитујемо значење фразеолошких јединица са зоонимском компонентом змија и/или гуја које упућују на човека, тј. на његов изглед и карактер.…

Детаљније

ИДЕНТИФИКАЦИЈА ГРАМАТИЧКИХ ОБЛИКА КАО ЛИНГВОТЕКСТОЛОШКИ ПРОБЛЕМ

Наслеђе 51 (2022), стр. 9-25 АУТОР(И): Радмило Н. Маројевић Е-АДРЕСА: radmilo@mail.ru Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду, на грађи спјева Шћепан Мали, разматрају се питања идентификације граматичких облика, обличких хомонима и функционалне перспективе реченице. Излаже се…

Детаљније

Наслеђе 51 (2022)

Download Full Pdf     (doi:10.46793/NasKg2251) Радмило Н. Маројевић, ИДЕНТИФИКАЦИЈА ГРАМАТИЧКИХ ОБЛИКА КАО ЛИНГВОТЕКСТОЛОШКИ ПРОБЛЕМ 10.46793 9-25 Мирјана М. Стакић, ИЗГЛЕД И КАРАКТЕР ЧОВЕКА У ФРАЗЕОЛОГИЗМИМА СА ЗООНИМСКОМ КОМПОНЕНТОМ ЗМИЈА И/ИЛИ ГУЈА 10.46793 27-44 Сања М. Кример Габоровић, СЕМАНТИКА СРПСКИХ ПРИДЕВА…

Детаљније

АВАНГАРДНИ МАНИФЕСТИ И УБРЗАЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Наслеђе 50 (2021), стр. 423-435 АУТОР(И): Драган Б. Бошковић Е-АДРЕСА: boskovicbdragan@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рaд испитује феномен брзине у књижевности која се у окви- рима авангардних текстова радикално репрезентује. Модернистичко убрзање књижевности иманентно је поетици манифеста:…

Детаљније