Категорија Наслеђе

ПОСТХУМАНИСТИЧКА ЕТИКА ОДГОВОРНОСТИ: ОД ЛЕВИНАСА КА ДРУГОМ, КA НЕХУМАНОМ

Наслеђе 50 (2021), стр. 253-265 АУТОР(И): Јелица А. Вељовић Е-АДРЕСА: jelica.veljovic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Овај рад има за циљ да укаже на теоријске и концептуалне везе између Левинасове филозофије другости и начела која теже да се…

Детаљније

HEIDEGGER AND „THE MATRIX“

Наслеђе 50 (2021), стр. 241-252 АУТОР(И): Saša Ž. Radovanović Е-АДРЕСА: sasa.radovanovic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: The analysis focuses upon The Matrix with reference to Heidegger’s understanding of technology and art. Such a correlation of film (art) and…

Детаљније

ДУАЛИСТИЧКА ОНТОЛОГИЈА УМЕТНИЧКОГ ДЕЛА

Наслеђе 50 (2021), стр. 227-239 АУТОР(И): Саша M. Радојчић Е-АДРЕСА: sasa.radojcic@flu.bg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом огледу се разматра филозофска позиција која одређење појма уметничког дела сагледава у знаку онтолошког дуализма. По њој, уметничка дела могу…

Детаљније

„КАША“ У КУЛТУРИ И ЛЕКСИЧКОМ СИСТЕМУ СРПСКОГ И РУСКОГ НАРОДА

Наслеђе 50 (2021), стр. 211-226 АУТОР(И): Рајна М. Драгићевић Е-АДРЕСА: rajna.dragicevic@fil.bg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Како би се показао значај каше као најстаријег јела словенских народа, а самим тим и једног од културолошких концепата  у словенским културама,…

Детаљније

КОЕГЗИСТЕНЦИЈА ОБЛИКА У ДЕЛУ „СЕРБІЕ ПЛАЧЕВНО ПАКИПОРАБОЩЕНІ“

Наслеђе 50 (2021), стр. 203-210 АУТОР(И): Александар М. Милановић Е-АДРЕСА: aleksandar.jus@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду је извршена анализа напоредних облика у  делу Сербїе плачевно пакипорабощенїе (1815) анонимног аутора, која је показала да је за њега,…

Детаљније

САВИНЕ БЕСЕДЕ У СТУДЕНИЦИ И ЖИЧИ У ДОМЕНТИЈАНОВОМ „ЖИТИЈУ СВЕТОГ САВЕ“

Наслеђе 50 (2021), стр. 191-202 АУТОР(И): Анка Ж. Симић Е-АДРЕСА: anka.simic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет овога рада јесте Доментијаново Житије Светог Саве, тачније три беседе које се у Житију налазе, а које је Сава изговорио –…

Детаљније

НЕПОЗНАТИ СТУДЕНИЧКИ ПРЕПИС „ПРОЛОШКОГ ЖИТИЈА СВЕТОГ СИМЕОНА“

Наслеђе 50 (2021), стр. 181-190 АУТОР(И): Маја М. Анђелковић Е-АДРЕСА: zmajce7@yahoo.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се анализира Пролошко житије Светог Симеона, на основу до сада непознатог студеничког преписа Р7,  насталог 1831. године, и утврђује се…

Детаљније

ОД КАМЕНА НИКОМ НИ КАМЕНА

Наслеђе 50 (2021), стр. 163-180 АУТОР(И): Лидија Д. Делић Е-АДРЕСА: lidija.boskovic@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Као основа традиционалне архитектуре и геолошког састава великог дела балканске територије камен је неминовно  обележио епску слику света. Епика га је уз…

Детаљније

TРОМПЛЕЈСКА БИЋА И ТЕРАТОЛОШКИ КОНЦЕПТ УМЕТНОСТИ

Наслеђе 50 (2021), стр. 141-161 АУТОР(И): Драгана Б. Вукићевић Е-АДРЕСА: prof.vukicevic.dragana@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се образлаже концепт онтолошки бивалентних бића, тромплејских јунака. На примерима оживелих кипова и оживелих портрета анализирају се њихова својства: зазорљивост,…

Детаљније

ПСИХОЛОШКИ ПРИСТУПИ У СРПСКОЈ ФИЛОЛОГИЈИ

Наслеђе 50 (2021), стр. 129-140 АУТОР(И): Јасмина М. Ахметагић Е-АДРЕСА: ahjasmina@yahoo.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Психолошки приступи у тумачењу књижевности сагледани  су овде у оквирима српске филологије: указује се на њихова основна усмерења, методе, достигнућа, мањкавости, али…

Детаљније