Категорија DOI

Активности Јована Радуловића у издаваштву (БИГЗ)

Узданица XVIII 2 (ЈР) (2021), (стр. 223-226) АУТОР(И): Снежана Кнежевић Е-АДРЕСА: ljiljaksne@yahoo.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом тексту дат је осврт на уреднички рад Јована Радуловића у издавачкој кући БИГЗ, у периоду од 1983. до 2001. године.…

Детаљније

Јован Радуловић, управник Библиотеке града Београда од 2001. до 2009. године

Узданица XVIII 2 (ЈР) (2021), (стр. 217-221) АУТОР(И): Олга Срећковић Франић Е-АДРЕСА: olgaf@bgb.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду Јован Радуловић је представљен као посленик који је оставио значајног трага у нашој култури, не само као књижевни…

Детаљније

О генези дјела Јована Радуловића

Узданица XVIII 2 (ЈР) (2021), (стр. 209-215) АУТОР(И): Душан Иванић Е-АДРЕСА: dusan.div@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутор упозорава на методолошки ризик у изучавању генезе умјетнич- ких дјела уопште (повезивање поља искуства и поља имагинације). Дјело Ј. Радуловића је…

Детаљније

Аутопортрет писца у интервјуима Јована Радуловића

Узданица XVIII 2 (ЈР) (2021), (стр. 189-208) АУТОР(И): Драган Лакићевић Е-АДРЕСА: drag.lak@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: За четрдесет година књижевног рада, приповедач, романописац и драмски писац Јован Радуловић дао је велики број интервјуа – најпознатијим новинама и часописима…

Детаљније

Из именослова романа „Браћа по матери“ Јована Радуловића

Узданица XVIII 2 (ЈР) (2021), (стр. 177-187) АУТОР(И): Миливој С. Ћук Е-АДРЕСА: milivojcuk@hotmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду представљена је антропономастичка анализа романа Браћа по матери Јована Радуловића. Циљ рада је да се осветли Радуловићев приступ…

Детаљније

„Прошао живот“ Јована Радуловића – роман алегорија о нестанку једног народа

Узданица XVIII 2 (ЈР) (2021), (стр. 163-176) АУТОР(И): Наташа Булатовић Е-АДРЕСА: natasam.kis@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Јован Радуловић се читалачкој публици представио као писац копнене, кршевите Далмације, настављач Симе Матавуља. Прве двије деценије стварања он је оријентисан искључиво…

Детаљније

Генерацијски односи у делима Јована Радуловића („Учитељ Доситеј“, „Голубњача“, „Браћа по матери“ и „Од Огњене до Благе Марије“) и њихова друштвена условљеност 

Узданица XVIII 2 (ЈР) (2021), (стр. 153-161) АУТОР(И): Растко Лончар Е-АДРЕСА: rastkoloncar93@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Идеја рада јесте да испита – користећи методе анализе и синтезе, те компаративни метод – могућности сагледавања међугенерацијских односа у крајишким породицама…

Детаљније

Три зрнца – Из мозаика Јована Радуловића о удесу културног идентитета далматинских Срба

Узданица XVIII 2 (ЈР) (2021), (стр. 137-151) АУТОР(И): Марко Паовица Е-АДРЕСА: cyprian@gmx.at Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У предстојећем критичко-публицистичком коментару расправља се о националном раду књижевника Јована Радуловића крајем осамдесетих и почетком деведесетих година двадесетог века у ширем…

Детаљније

Српски писци и дјела у огледима Јована Радуловића

Узданица XVIII 2 (ЈР) (2021), (стр. 121-135) АУТОР(И): Горан М. Максимовић Е-АДРЕСА: goran.maksimovic@filfak.ni.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У расправи је усмјерена пажња на огледе Јована Радуловића (1951‒2010), посвећене појединим српским писцима и неким драгоцјеним личностима из српске прошлости.…

Детаљније