Категорија 73

УЛОГА МЕТАФОРА У ТЕКСТОВИМА ПУБЛИЦИСТИЧКОГ СТИЛА – ДИСКУРС О НАТО БОМБАРДОВАЊУ СРЈ 1999. ГОДИНЕ

Липар 73 (2020), (стр. 233-243) АУТОР(И): Анђела Т. Вујошевић Е-АДРЕСА: andjela.vujosevic.kg@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се анализирају метафоре и њихов значај у текстовима публицистичког стила у српској штампи, а корпус рада чине онлајн чланци дневног листа…

Детаљније

ПРАВОПИСНЕ ГРЕШКЕ У МЕЂУЈЕЗИКУ СРБОФОНИХ СТУДЕНАТА КОЈИ УЧЕ ТИПОЛОШКИ СРОДНЕ ЈЕЗИКЕ (ИТАЛИЈАНСКИ КАО L2 И ШПАНСКИ КАО L3)

Липар 73 (2020), (стр. 217-231) АУТОР(И): Марија Н. Вујовић Е-АДРЕСА: skolalogosbeograd@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Студије које се баве анализом међујезика вишејезичних говорника у жижи су интересовања лингвиста у протекле три деценије, од када су емпиријска истраживања доказала…

Детаљније

АКАДЕМСКИ ВОКАБУЛАР: ДА ЛИ СУ СТУДЕНТИ (У)ОПШТЕ ОБРАЗОВАНИ? О ПОТРЕБИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕМ АКАДЕМСКОГ ВОКАБУЛАРА У КУРИКУЛУМЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ И НА УНИВЕРЗИТЕТУ

Липар 73 (2020), (стр. 203-216) АУТОР(И): Јована З. Миловановић Е-АДРЕСА: jovana-m@hotmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет овог рада је истраживање академског вокабулара српског језика код изворних говорника. Како академски вокабулар представља један од кључних елемената академског језика, сиромашан…

Детаљније

ИНТЕРКУЛТУРАЛНА КОМУНИКАЦИЈА НА РАДНОМ МЕСТУ: РОДНО ОЗНАЧЕНЕ ЛЕКСЕМЕ ЗА НАЗИВЕ ЗАНИМАЊА, ЗВАЊА И ТИТУЛА У СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

Липар 73 (2020), (стр. 179-201) АУТОР(И): Катарина Б. Субановић Е-АДРЕСА: katarina.subanovic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет овог прегледног рада јесу родно означене лексеме за називе занимања, звања и титула у српском и енглеском језику. Основни задатак јесте пружање…

Детаљније

ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ НАСТАВЕ ВЕШТИНЕ ПИСАЊА: ЕКСПРЕСИВНИ, КОГНИТИВНИ, СОЦИОЛОШКИ И ДИСКУРСНИ ПЕРИОД

Липар 73 (2020), (стр. 159-177) АУТОР(И): Бранка Л. Миленковић Е-АДРЕСА: branka.milenkovic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Писање, као активност, паралелно се може сагледати са становишта саме природе наставе ове вештине, али исто тако са становишта писања на страном језику,…

Детаљније

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈA ХРАНЕ У „ЗБОРНИЦИМА ЗАКОНА И УРЕДАБА ЗА КНЕЖЕВИНУ СРБИЈУ“ ИЗ ПЕТЕ ДЕЦЕНИЈЕ 19. ВЕКА

Липар 73 (2020), (стр. 145-157) АУТОР(И): Јелена М. Павловић Јовановић Е-АДРЕСА: jeca.pavlovic.krusevac88@gmail.com, jelena.pavlovic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се бавимо анализом неких језичких и културолошких аспеката репрезентације хране у Зборницима закона, уредба и уредбених указа за Кнежевину…

Детаљније

У ТРАГАЊУ ЗА ИЗГУБЉЕНИМ СМИСЛОМ: „РАЗБРАЈАЛИЦА, ОКТОПОД-ПРИЧА“ ЛАСЛА БЛАШКОВИЋА

Липар 73 (2020), (стр. 133-143) АУТОР(И): Ивана З. Танасијевић Е-АДРЕСА: tanasijevic.z.ivana@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад има за циљ да истражи жанровске специфичности романа Разбрајалица, Октопод-прича Ласла Блашковића, као и семантичке слојеве који су на овај начин активирани.…

Детаљније