Категорија 73

МЕТАФОРЕ СА ЦИЉНИМ ДОМЕНОМ ИДЕЈА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Липар 73 (2020), (стр. 101-111) АУТОР(И): Тамара Н. Јаневска Е-АДРЕСА: tamara.janevska@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад је посвећен анализи концептуализације домена ИДЕЈА као једног од значајних апстрактних појмова који прожимају човеков живот. Теоријски оквир истраживања заснован је на…

Детаљније

ОДБРАНА ПОЕЗИЈЕ: РУСКИ ФОРМАЛИЗАМ И НОВА КРИТИКА

Липар 73 (2020), (стр. 89-100) АУТОР(И): Јована С. Павићевић Е-АДРЕСА: jovanapavicevic@yahoo.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад има за циљ да изложи кључне појмове и тезе којима су две формалистичке методе у првој половини 20. века подстакле „унутрашње” проучавање…

Детаљније

СТРУКТУРА КАНОНА НА ЈУТРЕЊУ НА ПРИМЕРУ „СЛУЖБЕ СВЕТОМ ПАТРИЈАРХУ ЈЕФРЕМУ“

Липар 73 (2020), (стр. 77-87) АУТОР(И): Ђорђе Лазаревић Е-АДРЕСА: ondjordje@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се приказује повезаност Библијских песама и канона на јутрењу, најважнијег и најсвечанијег дела овог богослужења, на примеру Службе патријарху Јефрему средњове- ковног…

Детаљније

ПОТЕНЦИЈАЛ БАЈКЕ У „ОПСАДИ ЦРКВЕ“ СВЕТОГ СПАСА ГОРАНА ПЕТРОВИЋА

Липар 73 (2020), (стр. 55-72) АУТОР(И): Александра В. Чебашек Е-АДРЕСА: sandra@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет овога рада јесте истраживање Морфологије бајке Владимира Пропа директном при- меном и успостављањем Пропових одлика бајке на роман Опсада цркве Светог Спаса…

Детаљније

СЛИКА ЖЕНЕ У РОМАНИМА „РЕГЕНТКИЊА“ ЛЕОПОЛДА АЛАС КЛАРИНА И „СЕОСКА УЧИТЕЉИЦА“ СВЕТОЛИКА РАНКОВИЋА

Липар 73 (2020), (стр. 29-53) АУТОР(И): Ана З. Хубер Е-АДРЕСА: anahuber9295@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Тема овог рада је слика жене у реалистичким романима Регенткиња (La Regenta) (1884–1885) Леополда Алас Кларина и Сеоска учитељица (1899) Светолика Ранковића. Циљ…

Детаљније

ПАДЕЖИ И ПРЕДЛОШКО-ПАДЕЖНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ СА СПАЦИЈАЛНИМ ЗНАЧЕЊЕМ У „РОМАНУ О ТРОЈИ“

Липар 73 (2020), (стр. 11-27) АУТОР(И): Александра Д. Ракић Е-АДРЕСА: sandra.rakic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет рада јесте анализа синтаксичко-семантичких карактеристика падежних конструкција за исказивање спацијалног значења у Роману о Троји, са циљем да се утврди инвентар и…

Детаљније

Липар 73 (2020)

Download Full Pdf     (doi:10.46793/LIPAR73) САДРЖАЈ Студије Александра Д. Ракић ПАДЕЖИ И ПРЕДЛОШКО-ПАДЕЖНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ СА СПАЦИЈАЛНИМ ЗНАЧЕЊЕМ У РОМАНУ О ТРОЈИ (doi:10.46793) Ана З. Хубер СЛИКА ЖЕНЕ У РОМАНИМА РЕГЕНТКИЊА ЛЕОПОЛДА АЛАС КЛАРИНА И СЕОСКА УЧИТЕЉИЦА СВЕТОЛИКА РАНКОВИЋА (doi:10.46793) Александра…

Детаљније