Категорија 1-2020

Поверавање спровођења оставинског поступка јавном бележнику – неколико напомена из угла међународног приватног права

Форум 1 (1-2) 2020, (стр. 67-82) АУТОР(И): Славко Ђорђевић Е-АДРЕСА: slavko@jura.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Према чл. 110а Закона о ванпарничном поступку (ЗВП), оствински суд може донети одлуку о поверавању спровођења оставинског поступка јавном бележнику само ако је…

Детаљније

Ограничење предмета поступка за расправљање заоставштине пред судом државе чланице – примена чл. 12 ЕУ уредбе о наслеђивању

Форум 1 (1-2) 2020, (стр. 43-66) АУТОР(И): Војин Чекрлић Е-АДРЕСА: vcekrlic562011@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У предстојећем раду се бавимо појединим аспектима примене члана 12 Уредбе ЕУ бр. 650/2012 Европског Парламента и Већа о надлежности, меродавном праву, признању…

Детаљније

Приступи појмовној метафори

Форум 1 (1-2) 2020, (стр. 27-41) АУТОР(И): Татјана Грујић Е-АДРЕСА: tatjanagrujic@yahoo.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду представљен је спектар савремених приступа проучавању метафоре. Несумљиво најпопуларнији данашњи приступ овом феномену, теорија појмовне метафоре, односно теорија когнитивне метафоре…

Детаљније

(Не)Mогућност остваривања права детета на здравље и права детета на социјално обезбеђење

Форум 1 (1-2) 2020, (стр. 3-26) АУТОР(И): Вељко Влашковић Е-АДРЕСА: vvlaskovic@jura.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Људска права из групе економских, социјалних и културних права умногоме подсећају на моралне идеале и прокламације. Из тог разлога остварују се прогресивно и…

Детаљније

Форум, 2020 1 (1-2) — Годиште 2 свеска 1-2

Download full PDF   DOI: 10.46793/Forum20 УВОДНИК – Славко Ђорђевић, Марко Славковић Наслов рада: (Не)Mогућност остваривања права детета на здравље и права детета на социјално обезбеђење (doi:10.46793)АУТОР: Вељко Влашковић Наслов рада: Приступи појмовној метафори (doi:10.46793)АУТОР: Татјана Грујић Наслов рада: Ограничење предмета…

Детаљније