Категорија DOI

Похађање приватних часова током онлајн наставе проузроковане пандемијом ковид-19 

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 295-308) АУТОР(И): Милан Комненовић, Недељко Милановић Е-АДРЕСА: milankomnenovic92@gmail.com, nedeljko996@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Промене светских размера изазване пандемијом вируса SARS-CoV-2 (ковид-19), драстично измениле свакодневни животу људи, а нарочито…

Детаљније

Информациони системи у образовању: ставови наставника у вези употребе електронског дневника 

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 281-294) АУТОР(И): Милош Папић, Катарина Карић, Светислав Стојановић Е-АДРЕСА: milos.papic@ftn.kg.ac.rs, katarina.karic@ftn.kg.ac.rs, sweta6r@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Вођење целокупне документације о образовно-васпитном процесу у школама Србије рађено је до…

Детаљније

Предузетничке и комуникационе компетенције: испреплетаност два конструкта  

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 263-280) АУТОР(И): Лидија Златић, Драгана Бјекић Е-АДРЕСА: lzlatic@ptt.rs, dragana.bjekic@ftn.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У систему компетенција према образовној политици ЕУ предузетничке и комуникационе компетенције имају своја посебна места…

Детаљније

Настава у условима пандемије: класификација утицајних фактора на квалитет е-наставе и перцепцију задовољства

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 245-262) АУТОР(И): Биљана Д. Ђорић Е-АДРЕСА: biljana.djoric@ftn.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Образовање је само један од аспеката живота који је зна- чајно измењен услед пандемије ковид-19. Наставници широм…

Детаљније

Само(процена)наставника о квалитету онлајн наставе током пандемије ковид-19 

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 231-244) АУТОР(И): Јелена Максимовић, Недељко Милановић, Јелена Османовић Зајић Е-АДРЕСА: jelena.maksimovic@filfak.ni.ac.rs, n.milanovic-17785@filfak.ni.ac.rs, јelena.osmanovic.zajic@filfak.ni.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Пандемија вируса ковид-19 изразит утицај имала је и на васпитно-образовни систем.…

Детаљније

Нове улоге наставника у измењеном друштвеном контексту

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 219-230) АУТОР(И): Тамара Н. Драгојевић Е-АДРЕСА: tamaradragojevic27@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Пандемија ковид-19 ставила је образовни систем пред многобројне изазове, на које су високошколске установе одговориле увође- њем…

Детаљније

Преглед неких алата и техника у вредновању практичне наставе  у области електротехнике

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 203-216) АУТОР(И): Татијана Длабач, Аленка Миловановић Е-АДРЕСА: tanjav@ucg.ac.me, alenka.milovanovic@ftn.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Примена нових технологија је имала велики утицај на развој високог образовања у последњих десетак година,…

Детаљније

Могућности и изазови наставе драмске уметности у измењеном друштвеном контексту

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 189-202) АУТОР(И): Ана К. Миловановић Е-АДРЕСА: ana.milovanovic@uf.bg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет рада су могућности и изазови наставе драмске уметности у измењеном друштвеном контексту. Указује се да је,…

Детаљније

Theoretical and Practical Training of Future Art Teachers in the Digital Environment

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 177-188) АУТОР(И): Adriana Recka Е-АДРЕСА: arecka@ukf.sk Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: The paper deals with the conditions of higher education during the COVID-19 pandemic, which was realized in the…

Детаљније

Методика наставе ликовне културе – изазови и могућности  у време пандемије

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 163-176) АУТОР(И): Ана Сарвановић, Марија Павловић Е-АДРЕСА: ana.sarvanovic@uf.bg.ac.rs, marija.pavlovic@uf.bg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У уводном делу рада биће представљена концепција Методике наставе ликовне културе на Учитељском факултету у…

Детаљније