Категорија Форум

Спремност пројектног менаџмента за Индустрију 4.0: мапирање критичних фактора успеха

Форум 1 (1-2) 2019, (стр. 45-65) АУТОР(И): Марко Славковић, Маријана Симић Е-АДРЕСА: Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Развој напредних технологија, као и све чешћа примена дигиталних технологија у производном процесу означили су почетак четврте индустријске револуције, која је широј…

Детаљније

Регионализација као мера развоја руралних подручја Републике Србије

Форум 1 (1-2) 2019, (стр. 25-43) АУТОР(И): Милош Димитријевић, Никола Макојевић Е-АДРЕСА: mdimitrijevic@kg.ac.rs, nmakojevic@kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Основна карактеристика регионалног развоја Републике Србије у протеклих тридесетак година одликује се интензивним растом регионалних диспропорција у демографском и економском…

Детаљније

Статус наставника на факултету – нека спорна питања

Форум 1 (1-2) 2019, (стр. 3-23) АУТОР(И): Радоје Брковић, Мирјана Поповић Е-АДРЕСА: Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Радни однос, тачније, радно‐правни положај наставника на факултету, другачији је у односу на остале области рада, имајући у виду специфичности наставно‐научне делатности…

Детаљније

Форум, 2019 1 (1-2) — Годиште 1 свеска 1-2

Download full PDF   DOI: 10.46793/Forum19 УВОДНИК – Славко Ђорђевић, Марко Славковић Наслов рада: Статус наставника на факултету – нека спорна питања (doi:10.46793)АУТОРИ: Радоје Брковић, Мирјана Поповић Наслов рада: Регионализација као мера развоја руралних подручја Републике Србије (doi:10.46793)АУТОРИ: Милош Димитријевић, Никола…

Детаљније