Категорија Energija, ekonomija, ekologija

Komparativna analiza tehničkih, ekonomskih i ekoloških pokazatelja različitih modela prozjumera sa fotonaponskim panelima na primeru zgrade Tehničkih fakulteta u Beogradu

Energija, ekonomija, ekologija, 4, XXXIII, 2021, (str. 8-15) АУТОР(И): Bojana Škrbić, Željko Đurišić Е-АДРЕСА: bskrbic@etf.rs, djurisic@etf.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: U radu su sprovedene analize različitih modela prozjumera sa fotonaponskim (PV) panelima kao lokalnim izvorima električne energije.…

Детаљније

Analiza zahteva za korišćenje otpadne drvne i biljne biomase u Srbiji u energetske svrhe

Energija, ekonomija, ekologija, 3, XXXIII, 2021, (str. 80-84) АУТОР(И): Srećko Ćurčić, Milan Vesković, Momčilo Vujičić Е-АДРЕСА: srecko.curcic@ftn.kg.ac.rs, milan.veskovic@ftn.kg.ac.rs, momcilo.vujicic@ftn.kg.ac.rs  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Korišćenje otpadne drvne  i poljoprivredne biomase kao obnovljivih izvora energije, poslednjih godina predstavlja praktičan…

Детаљније

Pametna i socijalno odgovorna energetska tranzicija u regionima sa intenzivnom eksploatacijom uglja

Energija, ekonomija, ekologija, 3, XXXIII, 2021, (str. 73-79) АУТОР(И): Jasmina Mandić Lukić, Đorđina Milovanović, Maja Stipić, Sanja Petrović Bećirović, Radoslav Raković, Brankica Popović Zdravković, Miodrag Životić Е-АДРЕСА: jmlukic@ep-entel.com, djmilovanovic@ep-entel.com, spetrovic@ep-entel.com, rrakovic@ep-entel.com, bpopovic@ep-entel.com, mzivotic@ep-entel.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК:…

Детаљније

Energetska politika kao faktor održivog razvoja

Energija, ekonomija, ekologija, 3, XXXIII, 2021, (str. 66-72) АУТОР(И): Gojko Rikalović, Bojan Vračarević, Dejan Molnar Е-АДРЕСА: gojko.rikalovic@ekof.bg.ac.rs, bojanvracarevic@gmail.com, dejan.molnar@ekof.bg.ac.rs  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Tržište energije karakterišu značajne nesavršenosti. Negativni eksterni efekti, i ostale nesavršenosti tržišta imaju, između…

Детаљније

Pоbоlјšаnjе prеdikciје prоizvоdnjе vеtrоеlеktrаnа u Јužnоm Bаnаtu kоmbinоvаnjеm pојеdinаčnih prоgnоzа pоmоću mоdеlа vеštаčkе intеligеnciје

Energija, ekonomija, ekologija, 3, XXXIII, 2021, (str. 54-60) АУТОР(И): Мilicа Kоprivicа, Žеlјkо Đurišić Е-АДРЕСА: milica.koprivica@ems.rs, djurisic@etf.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Prеdikciја prоizvоdnjе vеtrоеlеktrаnа zа dаn unаprеd је оd klјučnоg znаčаја zа оptimаlnо аngаžоvаnjе аgrеgаtа i minimizаciјu trоškоvа…

Детаљније

Određivanje optimalnih nagibnih uglova fotonaponskih panela uz uvažavanje smanjenja direktne komponente iradijacije usled efekata senki u fotonaponskim sistemima

Energija, ekonomija, ekologija, 3, XXXIII, 2021, (str. 45-53) АУТОР(И): Nikola Krstić, Dardan Klimenta, Dragan Tasić, Dragana Radosavljević Е-АДРЕСА: nikola.krstic@elfak.ni.ac.rs, dardan.klimenta@pr.ac.rs, dragan.tasic@elfak.ni.ac.rs, dragana.radosavljevic@pr.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: U ovom radu se razmatra uticaj nagibnog ugla fotonaponskih (PV) panela…

Детаљније

Analiza ekonomske opravdanosti investiranja u solarnu elektranu sa vertikalno postavljenim bifacijalnim fotonaponskim modulima u perspektivnim uslovima slobodnog tržišta

Energija, ekonomija, ekologija, 3, XXXIII, 2021, (str. 37-44) АУТОР(И): Đorđe Lazović, Kristina Džodić, Željko Đurišić Е-АДРЕСА: lazovic@gmail.com, kristinadz@gmail.com, djurisic@etf.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Po isteku državnih podsticajnih mera za integraciju obnovljivih izvora energije, isplativost investiranja u solarne…

Детаљније