Категорија Energija, ekonomija, ekologija

Numerička analiza toplotnih performansi geotermalne toplotne pumpe za potrebe grejanja i hlađenja stambene zgrade / Numerical Analysis of the Ground Source Heat Pump Thermal Performances for Heating and Cooling of the Residential Building

Energija, ekonomija, ekologija, 3, XXV (2023) (стр 60-64) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Aleksa Savić, Vanja Šušteršič, Mladen Josijević, Aleksandar Nešović, Nebojša Jurišević, Vladimir Vukašinović Е-АДРЕСА / E-MAIL: aleksa.savic.fin@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: U ovom radu izvršena…

Детаљније

Uticaj solarnih panela na gubitke u niskonaponskoj mreži / The Influence of Solar Panels on Losses in the Low-Voltage Network

Energija, ekonomija, ekologija, 3, XXV (2023) (стр 56-59) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Siniša Spremić, Aleksandar Antonić Е-АДРЕСА / E-MAIL: sinisa.spremic@ods.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Najveći deo tehničkih gubitaka električne energije u distribuciji električne energije su tehnički…

Детаљније

Potencijali korišćenja različitih supstrata u procesu proizvodnje biogasa / Potentials of Using Different Substrates in the Process of Biogas Production

Energija, ekonomija, ekologija, 3, XXV (2023) (стр 50- 55) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Nikola Stanković, Srećko Ćurčić Е-АДРЕСА / E-MAIL: stankovic.nikola@eps.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Biogas od odgovarajućih sirovina nastaje u biogasnim postrojenjima koja se koriste…

Детаљније

Simulacija proizvodnje električne energije iz fotonaponskih panela korišćenjem solarnih sistema za praćenje / Simulation of Photovoltaic Panels Electricity Generation Using Solar Tracking Systems

Energija, ekonomija, ekologija, 3, XXV (2023) (стр 45- 49) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Andreja Stefanović Е-АДРЕСА / E-MAIL: andreja2202@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Krovovi i zidovi zgrada predstavljaju značajnu lokaciju za instalaciju fotonaponskih sistema u urbanim…

Детаљније

Predlog modela za predviđanje koncentracije suspendovanih (PM2.5) čestica u vazduhu / Proposing the Predictive Model for Airborne PM2.5 Concentration

Energija, ekonomija, ekologija, 3, XXV (2023) (стр 39- 44) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Filip Nastić Е-АДРЕСА / E-MAIL: filip.nastic@uni.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Rastući broj istraživanja ukazuje na negativan uticaj suspendovanih (PM) čestica na zdravlje ljudi.…

Детаљније

Energetska efikasnost domaćinstva sa toplotnom pumpom i solarnom elektranom / Energy Efficiency of Households with a Heat Pump and a Solar Power Plant

Energija, ekonomija, ekologija, 3, XXV (2023) (стр 30- 38) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Zoran Simendić, Goran Švenda, Tatjana Latas, Dalibor Mraović Е-АДРЕСА / E-MAIL: zoransimendic@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: U radu je razmatrano domaćinstvo sa solarnom…

Детаљније

Sistеmi zа uprаvlјаnjе distribuirаnim еnеrgеtskim rеsursimа: stanje u oblasti / Distributed Energy Resource Management Systems: State of the Art

Energija, ekonomija, ekologija, 3, XXV (2023) (стр 24- 29) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Lukа Strеzоski Е-АДРЕСА / E-MAIL: lukastrezoski@uns.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Ovaj rad istražuje sisteme za upravljanje distribuiranim energetskim resursima (DERMS), inovativne softverske platforme…

Детаљније

Analiza kapaciteta za izgradnju fotonaponskih sistema na krovovima stambenih zgrada u Srbiji / Analysis of Capacity for the Construction of Photovoltaic Systems on Residential Building Roofs in Serbia

Energija, ekonomija, ekologija, 3, XXV (2023) (стр 9- 16) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Iva Batić, Aleksandar Ivančić Е-АДРЕСА / E-MAIL: iva@etf.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Krovovi stambenih zgrada predstavljaju relevantan potencijal za izgradnju fotonaponskih panela. S…

Детаљније