Категорија 100 година од Видовданског Устава

IZBORI ZA USTAVOTVORNU SKUPŠTINU U MODRUŠKO-RIJEČKOJ ŽUPANIJI 1920. GODINE

100 година од Видовданског Устава (2021), стр. 207-219 АУТОР(И): Željko Bartulović Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Izbori za Ustavotvornu skupštinu Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca 1920. mogu pokazati političku orijentaciju birača i prihvaćanje stranačkih programa za koje su se…

Детаљније

МОДЕЛ ПОДЕЛЕ ВЛАСТИ У ПРВОМ УСТАВУ ПРВЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ДРЖАВЕ – ВИДОВДАНСКОМ УСТАВУ

100 година од Видовданског Устава (2021), стр. 187-205 АУТОР(И): Драган Батавељић, Драган Војиновић, Дејан Логарушић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Коаутори су у овом раду анализирали, пре свега, смисао и домашај одредаба Видовданског устава али и прилике које су…

Детаљније

УСТАВ КРАЉЕВИНЕ СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА: ДА ЛИ ЈЕ УСЛОВ ПОЛАГАЊА ЗАКЛЕТВЕ КРАЉУ ПРАВНО ПРЕЈУДИЦИРАЊЕ ФОРМЕ ДРЖАВНОГ УРЕЂЕЊА?

100 година од Видовданског Устава (2021), стр. 171-184 АУТОР(И): Владимир Микић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: На основу изборног закона из 1920. године, Уставотворна скупштина из 1921. године поступала је по привременом пословнику којим је било прописано да њени…

Детаљније

“TURSKI PARAGRAF”- DRŽAVNOPRAVNI POLOŽAJ BOSNE I HERCEGOVINE U VIDOVDANSKOM USTAVU“

100 година од Видовданског Устава (2021), стр. 165-169 АУТОР(И): Đelza Alija-Selmanović, Benjamina Karić Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Turski paragraf“ predstavlja član 135. Vidovdanskog ustava i predstavlja krucijalnu odrednicu za Bosnu i Hercegovinu jer je time sačuvana teritorijalna cjelovitost…

Детаљније

УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ КРАЉЕВИНЕ СХС ПРЕМА ВИДОВДАНСКОМ УСТАВУ ИЗ 1921. ГОДИНЕ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПОЛОЖАЈ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

100 година од Видовданског Устава (2021), стр. 145-163 АУТОР(И): Милан Пилиповић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Након Првог свјетског рата и пораза Аустроугарске монархије, 1. децембра 1918., створена је Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, која је конституционализована  28. јуна…

Детаљније

УНИТАРИЗАМ ВИДОВДАНСКОГ УСТАВА – ИЗМЕЂУ ПРЕДЛАГАНОГ И УСВОЈЕНОГ

100 година од Видовданског Устава (2021), стр. 131-144 АУТОР(И): Милош Станић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Разуме се, након формирања заједничке државе, Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца је било неопходно да се приступи изради њеног устава. Рад на изради…

Детаљније

ВИДОВДАНСКИ УСТАВ – СИМБОЛ (НЕ)ЈЕДИНСТВА ПРВЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ДРЖАВЕ

100 година од Видовданског Устава (2021), стр. 107-130 АУТОР(И): Јелена Вучковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду аутор на примеру Видовданског устава анализира једно од основних полазишта теорије уставног права по коме устав као највиши формални правни акт…

Детаљније

ФЕДЕРАЛИСТИЧКЕ ИДЕЈЕ У НАЦРТИМА ВИДОВДАНСКОГ УСТАВА

100 година од Видовданског Устава (2021), стр. 93-105 АУТОР(И): Небојша Ранђеловић, Сара Митић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Федералистичке идеје у нацртима устава 1921 године биле су једна од карактеристика процеса стварања Видовданског устава. Оне су такође обележиле касније стање…

Детаљније

О ВИДОВДАНСКОМ УСТАВУ ИЗ НЕКОЛИКО ПЕРСПЕКТИВА

100 година од Видовданског Устава (2021), стр. 79-89 АУТОР(И): Алекса Николић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Од свог настанка па до доношења Устава из 1921. године (тзв. Видовданског устава), Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца је готово три године бесциљно…

Детаљније

ВИДОВДАНСКИ УСТАВ У УЏБЕНИЦИМА УСТАВНОГ ПРАВА – ВЕК КАСНИЈЕ

100 година од Видовданског Устава (2021), стр. 57-77 АУТОР(И): Ђорђе Марковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду, аутор настоји да утврди какав је однос писаца уџбеника уставног права са простора бивше Југославије према тексту Видовданског устава. Тежиште…

Детаљније