Категорија 100 година од Видовданског Устава

ПОЛИТИЧКИ КОМПЛЕКС ВИДОВДАНСКОГ УСТАВА

100 година од Видовданског Устава (2021), стр. 367-382 АУТОР(И): Никола Ивковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се анализира политички контекст конституисања заједничке државе Срба, Хрвата и Словенаца. Трагање и евидентирање разлога доношења одређених правних решења започињемо од…

Детаљније

WECHSELBEZIEHUNGEN ZWISCHEN DER UNTERGEHENDEN DONAUMONARCHIE, ÖSTERREICH UND DEM SHS-KÖNIGREICH

100 година од Видовданског Устава (2021), стр. 353-365 АУТОР(И): Wolfgang Rohrbach Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Ein großer Teil der im 20.Jahrhundert entstandenen Literatur über die Beziehungen zwischen Serbien und danach. der Republik Österreich ist von emotionalen Schuldzuweisungen und…

Детаљније

СЛОБОДА ШТАМПЕ ПРЕМА ВИДОВДАНСКОМ УСТАВУ

100 година од Видовданског Устава (2021), стр. 333-349 АУТОР(И): Ружица Кијевчанин Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду аутор полази од тезе да је слобода изражавања, која се најбоље огледа у слободи штампе, као централног јавног гласила тог времена,…

Детаљније

ВЕРСКО ПИТАЊЕ У ВИДОВДАНСКОМ УСТАВУ

100 година од Видовданског Устава (2021), стр. 319-332 АУТОР(И): Велибор Џомић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У састав Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1918. године су ушли различити народи и бројне цркве и верске заједнице. Највећи број становника нове…

Детаљније

ГАРАНЦИЈЕ ЖИВОТА У КРАЉЕВИНИ СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА – ОДЈЕЦИ ВИДОВДАНСКОГ УСТАВА У ЊЕГОВОМ ТРАЈАЊУ И ДАНАС

100 година од Видовданског Устава (2021), стр. 305-318 АУТОР(И): Драгана Ћорић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Устав Краљевине Срба , Хрвата и Словенаца, усвојен 28. јуна 1921. године, је установио одређени оквир  права и слобода грађана у новој држави,…

Детаљније

ПРОШИРИВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ УСТАВНЕ МАТЕРИЈЕ –СОЦИЈАЛНЕ И ЕКОНОМСКЕ ОДРЕДБЕ У ВИДОВДАНСКОМ УСТАВУ

100 година од Видовданског Устава (2021), стр. 285-304 АУТОР(И): Дарко Симовић, Ивана Крстић-Мистриџеловић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Конституисање заједничке југословенске државе, као уосталом основни смисао доношења Видовданског устава, допринео је да одредбе о државном уређењу увелико засене друга…

Детаљније

ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА ПО ВИДОВДАНСКОМ УСТАВУ

100 година од Видовданског Устава (2021), стр. 277-283 АУТОР(И): Маја Настић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Полазећи од тога да изборно право представља основно политичко право али и да је важан елемент изборног система, у раду анализирамо како је…

Детаљније

ИЗВРШНА ВЛАСТ У ВИДОВДАНСКОМ УСТАВУ

100 година од Видовданског Устава (2021), стр. 247-263 АУТОР(И): Ђорђије Блажић, Аника Ковачевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутор у раду анализира одредбе Видовданског устава којима је регулисан положај и надлежност извршне власти. Видовданским уставом, Краљевина Срба Хрвата и…

Детаљније

УПРАВНО СУДСТВО ПРЕМА ВИДОВДАНСКОМ УСТАВУ

100 година од Видовданског Устава (2021), стр. 233-245 АУТОР(И): Зоран Јовановић, Стефан Андоновић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Видовдански устав новоформиране Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца представља један од најзначајнијих споменика домаће и регионалне историје уставног права. Донет 1921.…

Детаљније