Категорија 3 (2023)

„Micromeria myrtifolia“ Boiss. & Hohen – chemical composition and biological activity / „Micromeria myrtifolia“ Boiss. & Hohen – хемијски састав и биолошка активност

Етноботаника 3 (2023), стр. 201-220 АУТОР(И): Milica M. Pavlović Е-АДРЕСА: milica.pavlovic2@pmf.edu.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: M. myrtifolia Boiss. & Hohen. is a strongly aromatic, endemic plant from the Lamiaceae family. The main compounds in the volatile fraction…

Детаљније

Exploring the Ethnobotanical Significance of „Symphytum officinale“ L. in the Pirot District / Истраживање етноботаничког значаја „Symphytum officinale“ L. у Пиротском округу 

Етноботаника 3 (2023), стр. 133-149 АУТОР(И): Slobodan А. Ćirić, Marija S. Marković, Jelena S. Nikolić, Violeta D. Mitić, Marija V. Dimitrijević, Jovana D. Ickovski, Vesna P. Stankov Jovanović Е-АДРЕСА: slobodan.ciric@pmf.edu.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Symphytum officinale L.,…

Детаљније

Ethnobotanical research of „Sambucus nigra“ L. in the Stara Planina Mt area in Serbia /  Eтноботаничкa истраживања „Sambucus nigra“ L. на подручју Старе планине у Србији

Етноботаника 3 (2023), стр. 171-200 АУТОР(И): Marija S. Marković, Branko N. Jotić, Violeta D. Mitić, Miloš M. Rajković, Slobodan A. Ćirić, Jelena S. Nikolić, Vesna P. Stankov Jovanović Е-АДРЕСА: slobodan.ciric@pmf.edu.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: The plant species…

Детаљније

Traditional Ethnobotanical Applications of „Artemisia alba“ Turra and „Artemisia absinthium“ L. from Stara Planina Mt in Serbia / Традиционална етноботаничка примена „Artemisia alba Turra и Artemisia absinthium L. на подручју Старе планине у Србији

Етноботаника 3 (2023), стр. 151-169 АУТОР(И): Slobodan А. Ćirić, Jovana D. Ickovski, Radomir B. Ljupković, Marija V. Dimitrijević, Marija D. Ilić, Marija S. Marković, Vesna P. Stankov Jovanović Е-АДРЕСА: slobodan.ciric@pmf.edu.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Artemisia alba Turra…

Детаљније

Natural and sociodemographic potentials of the Pirot District [Serbia] for the collection and cultivation of medicinal and aromatic herbs / Природни и социодемографски потенцијали Пиротског округа (Србија) за сакупљање и гајење лековитог и ароматичног биља

Етноботаника 3 (2023), стр. 103-132 АУТОР(И): Sonja Z. Braunović, Filip A. Jovanović, Biljana M. Nikolić, Marija S. Marković, Saša M. Eremija, Ljubinko B. Rakonjac Е-АДРЕСА: filip.a.jovanovic@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: The study examines literature and statistical data…

Детаљније

Traditional use of wild apple in the Pirot District / Традиционалне употребе дивље јабуке у Пиротском округу

Етноботаника 3 (2023), стр. 85-101 АУТОР(И): Marija S. Marković, Dejan S. Pljevljakušić, Biljana M. Nikolić, Sonja Z. Braunović, Vesna P. Stankov Jovanović, Ljubinko B. Rakonjac Е-АДРЕСА: markovicsmarija9@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: A total of 633 informants were…

Детаљније

Sustainable use of medicinal forest fruits aimed at stimulating the development of rural economy in the area of Pirot District / Одрживо коришћење лековитих шумских воћкарица у циљу подстицаја развоја руралне економије на подручју Пиротског округа

Етноботаника 3 (2023), стр. 39-84 АУТОР(И): Tatjana T. Ćirković-Mitrović, Marija S. Marković, Saša M. Eremija, Biljana M. Nikolić, Aleksandar Ž. Lučić, Sabahudin H. Hadrović, Ljubinko B. Rakonjac Е-АДРЕСА: tatjana.cirkovic@forest.org.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Preservation, improvement and sustainable…

Детаљније

Chemical composition of essential oils of medicinal and aromatic plants – Pirot District / Хемијски састав етарског уља лековитог и ароматичног биља – Пиротски округ

Етноботаника 3 (2023), стр. 1-37 АУТОР(И): Bilјana M. Nikolić, Marija S. Marković, Sonja Z. Braunović, Filip A. Jovanović, Saša Eremija, Vele V. Tešević, Ljubinko B. Rakonjac Е-АДРЕСА: smikitis2@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: The composition of essential oils…

Детаљније