Категорија Појединачни чланци

УЛОГА САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ОПШТЕЊУ ПОСРЕДНИКА И ЗАСТУПНИКА СА ОСИГУРАНИЦИМА

МОДЕРНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, НОВИ И ТРАДИЦИОНАЛНИ РИЗИЦИ У ОСИГУРАЊУ (Шабац: 20; 2021) (стр. 22-35) АУТОР(И): Небојша ЖАРКОВИЋ Е-АДРЕСА: nzarkovic@sbb.rs. Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Овај рад обухвата истраживање места коју најновија технолошка решења имају у саобраћању саветника, односно продаваца…

Детаљније

КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ И ОСИГУРАЊЕ ПОПЛАВА У НЕМАЧКОЈ, ВЕЛИКОЈ БРИТАНИЈИ И СРБИЈИ

МОДЕРНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, НОВИ И ТРАДИЦИОНАЛНИ РИЗИЦИ У ОСИГУРАЊУ (Шабац: 20; 2021) (стр. 6-21 )   АУТОР(И): Слободан ЈОВАНОВИЋ Е-АДРЕСА: nsjovanovic@sbb.rs. Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Учесталост катастрофалних штета услед промене климе, налажу државама и приватном осигурању обавезу иновирања…

Детаљније