Категорија 2 (2022)

Seed germination tests in Achillea genus from the Pirot County (Southeastern Serbia) /  Тестови клијавости семена биљака рода Achillea из Пиротског округа (Југоисточна Србија)

Етноботаника 2 (2022), стр. 145-170 АУТОР(И):  Biljana Nikolić, Sonja Braunović, Filip Jovanović, Saša Eremija, Marija Marković, Ljubinko Rakonjac Е-АДРЕСА: smikitis2@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Conditions in Serbia are favorable for the successful cultivation of high-quality varieties of…

Детаљније

Vascular Flora of Lyubash and Strazha (Paramun) mountains and their medicinal plants / Висша флора на Любаш и Стража (Парамун) планина и участващите в нея лечебни растения

Етноботаника 2 (2022), стр. 129-143 АУТОР(И):  Dimitar S. Dimitrov Е-АДРЕСА: dimitrov.npm@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: As a result of the performed research of the vascular flora of Lyubash and Strazha (Paramun) mountains, a total of 128 vascular…

Детаљније

Prevention and treatment of diabetes in the Jablanica District (Serbia) / Превенција и лечење дијабетеса у Јабланичком округу (Србија)

Етноботаника 2 (2022), стр. 21-44 АУТОР(И):  Milica Cvetanović, Danijela Nikolić, Dejan Pljevljakušić, Mrdjan Djokić, Marija Marković Е-АДРЕСА: milicacvetanovic95@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: The study on the prevention and treatment of diabetes was conducted on the territory of…

Детаљније

A Serbian endemic plant „Nepeta rtanjensis“ Diklić et Milojević – chemical composition and biological activity / „Nepeta rtanjensis“ Diklić et Milojević ендемична биљка Србије – хемијски састав и биолошка активност

Етноботаника 2 (2022), стр. 1-20 АУТОР(И): Milica Aćimović Е-АДРЕСА: milica.acimovic@ifvcns.ns.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Nepeta rtanjensis Diklić et Milojević as an endemic and critically endangered plant in Serbia is the object of great scientific interest. N. rtanjensis…

Детаљније