Категорија Зборник

Зборник радова Педагошког факултета 21 (2019)

Преузмите комплетан Зборник 21/2019 DOI: 10.46793/Zbradova21 Садржај   Oља Џинкић (прегледни научни чланак) Историјски приказ реформних педагошких идеја – данашњи исходи и достигнућа (стр. 9–26 DOI: 10.46793   Мариола Ђорђевић (изворни научни чланак) Улога наставника у подстицању просоцијалног понашања ученика (стр. 27–44)…

Детаљније